Top

Przyjdź z grupą na Warsztaty Artystyczne!


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, grupy zorganizowane na warsztaty artystyczne, także w ramach programu „Szkoła w mieście”! Organizujemy warsztaty artystyczne, które są zgodne z podstawą programową we wszystkich typach szkół. Propozycja skierowana jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy na profesjonalnej scenie teatralnej.

Głównym założeniem warsztatów artystycznych w WCTD jest odkrywanie w dziecku jego talentów i umożliwianie ich rozwoju. Bierzemy bowiem udział w kształtowaniu postaw i zachowań, które służą rozwojowi nie tylko artystycznemu, ale i społecznemu. Udział w warsztatach artystycznych pomaga dziecku uczyć się wytrwałości, otwartości na świat i drugiego człowieka, kształtować poczucie własnej wartości. Inne korzyści płynące z edukacji artystycznej to docenienie dziecięcej kreatywności, nauka podejmowania samodzielnych inicjatyw (nie tylko artystycznych), wspieranie dobrych zachowań w pracy w grupie. Aktywny udział w zajęciach integruje klasy. Spotkania w naszym Centrum mogą mieć charakter cykliczny lub jednorazowy, w zależności od potrzeb i możliwości grupy.

RODZAJE WARSZTATÓW:
Teatralne, ruchowe, plastyczne lub łączone: teatralno-plastyczne, teatralno-ruchowe, ruchowo-plastyczne. Czytaj więcej

Jak się zapisać?
• Skontaktuj się z biurem WCTD w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania.
• Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz zapoznaj się z regulaminem warsztatów.
• Dokonaj opłaty.
• Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu Szkoła w mieście
(i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław).


Przykładowy cennik:

Dla grupy maksymalnie 15-osobowej:
45 min – 75 zł
1 godz. – 100 zł
2 godz. – 200 zł

Dla grupy maksymalnie 30-osobowej:
45 min – 150 zł
1 godz. – 200 zł
2 godz. – 400 zł

Kontakt:
tel.: 71 341 80 02, 608 432 224
e-mail: biuro@centrumtworczosci.pl