Top

Historia / Siedziba


Historia

Nasze Centrum założone zostało w 1998 r. przez Małgorzatę Strońską.  Początkowo działaliśmy przy Teatrze K2, organizując warsztaty teatralne dla najmłodszych i pokazy twórczości dziecięcej. Od 2002 zaczęliśmy wdrażać działania charytatywne, wymiany międzynarodowe, działania dla szkół z terenu całego województwa dolnośląskiego, domów pomocy społecznej czy ośrodków socjoterapii. W roku 2003 zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję pod nazwą „Najważniejsze aspekty i cele edukacji kulturalnej” z udziałem ekspertów z Austrii, Niemiec, Słowacji i Polski, pod honorowym patronatem prezydenta Wrocławia. 

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju był rok 2004, kiedy to – decyzją Samorządu Wrocławskiego – Centrum przejęło historyczną scenę byłego Studenckiego Teatru „Kalambur”w samym centrum Wrocławia. Od 2005 r. realizujemy warsztaty artystyczne dla dzieci z Rodzin Plus w różnych grupach wiekowych. W roku szkolnym odbywają się warsztaty teatralne, które kończą się spektaklem na profesjonalnej scenie, a w trakcie wakacji realizowane są warsztaty plastyczne.

Począwszy od  2006 r. realizujemy warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci, rodziców i seniorów oraz rozpoczęliśmy szeroką współpracę z Gminą Wrocław poprzez realizację projektu „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”, w ramach którego prowadzimy: Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży, Repertuarowy Teatr Dziecięcy, Spotkania Teatru Młodych czy akcje charytatywne, dzień dziecka i pokazy finałowe. W kolejnym roku udało nam się, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpocząć inicjatywę trwającą po dziś dzień pod nazwą „ABC sztuki XX wieku”, czyli warsztaty edukacyjne dla klas z zakresu wiedzy o sztuce współczesnej. W ramach projektu odbywają się zajęcia z plastyki i teatru oraz prezentacje.

 Z okazji XV-lecia istnienia Centrum przygotowaliśmy konferencję pod nazwą „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”. Hasłem przewodnim było motto przypominające, że „edukacja kulturalna nie może być dobrem luksusowym, że ma do niej prawo każde dziecko”. Wrocławska konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza zgromadziła wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, nauczycieli, rodziców, instruktorów i studentów. Dwa lata później Centrum włączyło się w proces organizacji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, prowadząc warsztaty i półkolonie dla dzieci, szkół i nauczycieli pod hasłem „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”. W kolejnym roku nastąpiła kulminacja projektu.

 

Siedziba

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka mieści się w sercu Starego Miasta w secesyjnej kamienicy przy ul. Kuźniczej 29a (nad kawiarnią „Kalambur”). To w tym budynku tworzyła się historia teatru otwartego. Przez blisko 30 lat działał tu Studencki Teatr „Kalambur”, w którym występowały takie osobowości, jak: Anna German, Edward Lubaszenko czy Ewa Dałkowska. Ponad dziesięć lat działał tu również teatr K2, którego misją było promowanie młodych artystów. Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis czy Konrad Imiela właśnie na tej scenie zdobywali swoich pierwszych wielbicieli, to tu grany był kultowy spektakl „Ballady morderców” wg Nicka Cave'a.

Udostępnienie przez Samorząd Wrocławia sceny najmłodszym wrocławianom jest docenieniem roli edukacji kulturalnej w kształtowaniu społeczeństwa, a także zauważeniem wkładu Centrum w to właśnie dzieło. Na mieszczącej 100 osób scenie gramy spektakle dla widzów indywidualnych (w niedziele) i dla klas (w tygodniu). W salach na II piętrze w pracowni plastycznej oraz sali tanecznej i teatralnej realizujemy warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Na scenie odbywają się również zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży.Teatr przy Kuźniczej to 600 m2 powierzchni wraz z magazynami, piwnicą, zapleczem oraz biurami. Ich zagospodarowanie odpowiada przeznaczeniu, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Szczególną uwagę zwracamy na przystosowanie sali do zajęć przeznaczonych dla najmłodszych uczestników warsztatów. Sale posiadają wielofunkcyjne wyposażenie i pozwalają na przeprowadzenie zajęć zarówno dla dzieci starszych, jak i przedszkolnych.

Galeria zdjęć: