Top

Projekt w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, aplikując do Europejskiej Stolicy Kultury, ustanowiło jednym ze swoich priorytetów kulturę przeciwko wykluczeniom. Projekty realizowane przez nas w ramach ESK 2016 mają za zadanie zwiększyć partycypację w kulturze mieszkańców Wrocławia niezależnie od ich statusu materialnego, pozycji społecznej, wieku, liczby dzieci czy niepełnosprawności.

Zobaczcie, co realizowaliśmy w ramach ESK 2016!

Sztuka przez wieki 
Cykliczne bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci z blokowisk i małych miejscowości województwa dolnośląskiego, które dają szansę dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunkami, twórcami i zjawiskami sztuki i kultury polskiej. Warsztaty odbędą się od lutego do czerwca 2016.

Słoneczna szkoła sztuki
Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci, które w czasie lata zostają w mieście. Są to spotkania teatralne i plastyczne odbywające się codziennie przez tydzień. W 2016 roku zaprosimy ponownie zaprosimy dzieci na warsztaty artystyczne do naszego Centrum. Zajęcia odbędą się na koniec sierpnia 2016.

Nie wykluczam
Niezwykle ważne dla skutecznej walki z wykluczeniem jest praca z osobami, które same wykluczają, bądź mają wpływ na wykluczanie innych. W naszym projekcie będziemy pracować z nauczycielami oraz młodzieżą szkolną. Nasza inicjatywa polega na przekazaniu tym grupom treści antydyskryminacyjnych za pomocą emocji, pomagając wczuć się w sytuację osoby wykluczonej.
W 2016 odbędą się dwa szkolenia dla nauczycieli, prezentacja spektakli „Nie wykluczam” oraz powiązane z nim warsztaty z psychologami z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Spektakl oraz warsztaty będą poruszać tematy ważne dla młodych ludzi, powodujące wykluczenie z grupy rówieśniczej. Premiera odbędzie się 10 czerwca 2016.

Radość tworzenia z radością dzielenia
Projekt warsztatów artystycznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zwiększający partycypację w kulturze mieszkańców Wrocławia, przede wszystkim tych, którzy mają utrudniony dostęp do kultury oraz rozwijania własnych zainteresowań, wzmacniający w dzieciach poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości poprzez działania artystyczne. Już we wrześniu 2016 zaprosimy kolejne świetlice na warsztaty.

Teatr inicjacyjny
Zgodnie z raportem przygotowanym w ramach Obserwatorium Kultury, ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych jest – zdaniem mam – skierowana przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym (6+). Znacznie trudniej o interesujące zajęcia dla dzieci młodszych. Z tego powodu przygotowaliśmy spektakl – Tajemnice Dżungli, dla widzów do 3 lat, którego premiera miała miejsce we wrześniu 2015.
W 2016 roku prezentacja spektaklu będzie kontynuowana, Tajemnice Dżungli przeznaczone są dla dzieci do 3 roku życia – dzięki temu chcemy oswajać z teatrem najmłodsze dzieci oraz wzbogacić ofertę kulturalną Wrocławia właśnie dla tej grupy.

Teatr partycypacyjny 
Projekt oparty na idei Jana Dormana (opierał on swój teatr o gry i zabawy dziecię, angażując młodych widzów do aktywnego uczestnictwa w spektaklu), w ramach którego dzieciom z wrocławskich szkół i przedszkoli (w wieku 5-8 lat) zaproponujemy udział w warsztatach artystycznych oraz spektaklu – dzieci będą czynnymi uczestnikami wszystkich przygotowanych przez nas działań artystycznych.