Top

Warsztaty dla grup zorganizowanych


Organizujemy warsztaty artystyczne, które są zgodne z podstawą programową we wszystkich typach szkół. Propozycja skierowana jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Proponujemy warsztaty jednomodułowe (np. teatralne) lub wielomodułowe (np. teatralno-plastyczne, teatralno-ruchowo-plastyczne), które mogą odbywać się jednorazowo lub cyklicznie. W przypadku warsztatów cyklicznych na zakończenie możemy zorganizować pokaz finałowy dla rodziców i nauczycieli na profesjonalnej scenie teatralnej.