Top

Warsztaty ruchowe


Doskonalą koordynację ruchową. Kształtują prawidłową postawę ciała i grację ruchu. Pozwalają odkryć radość ruchu płynącą z inwencji. Wzmacniają  pewność siebie i samoocenę dziecka.

W PROGRAMIE: zabawy ruchowe indywidualne, w parach i grupie, krótkie etiudy oraz zadania aktorskie przygotowane w formie zabawy, elementy pantomimy i tańca.

Głównym celem warsztatów jest stworzenie dzieciom przestrzeni, w której poprzez m.in. elementy pantomimy będą mogły swobodnie wyrazić siebie w ruchu, niezależnie od umiejętności i predyspozycji. Zajęcia są wszechstronnie rozwijające, uaktywniają wyobraźnię, kształtują zdolność autoprezentacji oraz indywidualność uczestnika warsztatów. Poprzez wspólne przygotowywanie etiud uczą się także współpracy w grupie, wspierając tym samym proces dydaktyczny wychowawców klas.