Top

Nasze plany na 2021 rok


Przetrwaliśmy najtrudniejszy czas dla Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Dziękujemy za ogromną ilość wsparcia, które od Państwa otrzymaliśmy.

W 2021 r. będziemy kontynuować:

  • warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywające się po południu
  • warsztaty artystyczne dla klas
  • projekt Teatr Trzech Generacji
  • warsztaty dla uczestników świetlic i miejskich ośrodków socjoterapii
  • bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci zagrożonych wykluczeniem z kultury
  • edukacyjne warsztaty artystyczne wspierające umiejętności szkolne.

 

Wciąż czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie Ach! Teatru.