Top

Warsztaty dla Grup podczas wakacji


Nasz Teatr działa przez cały rok, również podczas wakacji! Jeszcze dziś możesz zapisać swoją grupę na zajęcia artystyczne (teatralne, ruchowe lub plastyczne). Zapraszamy Wszystkie Grupy, Półkolonie, Wycieczki :)

W naszym Teatrze doceniamy dziecięcą kreatywność, wspieramy dzieci w nauce podejmowania samodzielnych inicjatyw (nie tylko artystycznych) oraz wzmacniamy dobre zachowania dzieci podczas pracy w grupie. Czytaj więcej

 

Dlaczego warto wziąć udział?

  • zajęcia służą rozwojowi nie tylko artystycznemu, ale i społecznemu;
  • zajęcia uczą wytrwałości, otwartości na świat i drugiego człowieka;
  • zajęcia kształtują poczucie własnej wartości;
  • warsztaty pozwalają nauczycielowi zyskać nowe spojrzenie na ucznia i jego talenty;
  • posiadamy wykwalifikowaną kadrę instruktorów;
  • warsztaty są zgodne z podstawą programową;
  • dysponujemy sceną teatralną z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i rekwizytami.