Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

Czcionka
Kontrast
Dostępność
Przetłumacz
Przekaż darowiznę 
Fundacji
Twoja darowizna sprawi, że centrum twórczości będzie mogło sprawniej pomagać swoim podopiecznym 
Ufunduj warsztaty małemu artyście
Twoja darowizna sprawi, że dziecko z ubogiej rodziny weźmie udział w warsztatach
Ufunduj bilet małemu widzowi
Swoją darowizną możesz uczynić coś naprawdę wielkiego. Dołącz do naszej akcji i wesprzyj tych, którzy nie mają równych szans. Zadbaj o rozwój kulturalny młodego pokolenia i spraw dziecku radość!
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Jesteśmy organizacją pozarządową i od ponad 25 lat realizujemy projekty kulturalne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury ma każde dziecko, gdzie wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Poznaj  fundację
Poznaj naszą historię i siedzibę, założyciela  fundacji, kadrę, instruktorów, jak pomagamy 
Jak pomagamy: cele, działania
Misja/Wizja fundacji
Nasza historia i siedziba
Założycielka fundacji
Kadra Centrum Twórczości
Ach! Teatr
Strona główna Teatru
O Ach! Teatrze
Kalendarz spektakli
Cennik
Bilety
Regulamin
Ach! Teatr jest miejscem, w którym dzieci mogą przenieść się do świata baśni i wyobraźni, od najmłodszych lat poznawać magię teatru i brać udział w fantastycznych przygodach bohaterów spektakli wraz ze swoimi opiekunami. Tworzymy teatr przekazujący wartości, bezpieczny, przyjazny i zaangażowany społecznie. Zapraszamy do miejsca dziecięcych zachwytów!

Historia i Siedziba Fundacji

Poznaj naszą historię

Początek fundacji

Centrum Twórczości Dziecka założone zostało w 1998 roku przez Małgorzatę Strońską. Główną motywacją powstania i rozwoju tego miejsca było dostrzeżenie rosnącego zapotrzebowania na edukację kulturalną dzieci i młodzieży. Początkowo działaliśmy przy Teatrze K2, organizując warsztaty teatralne dla najmłodszych i pokazy twórczości dziecięcej.

Rozwój Fundacji

Od 2002 roku wdrażamy działania charytatywne, wymiany międzynarodowe, działania dla szkół znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego oraz domów pomocy społecznej i ośrodków socjoterapii.
Od stycznia 2003 roku Centrum Twórczości Dziecka działa jako fundacja, której celem jest wspieranie rozwoju młodego pokolenia, a jedną z misji umożliwianie dostępu do kultury także dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. Działamy na rzecz wyrównywania szans i potencjału młodego pokolenia.
W roku 2003 zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję pod nazwą „Najważniejsze aspekty i cele edukacji kulturalnej” z udziałem ekspertów z Austrii, Niemiec, Słowacji i Polski, pod honorowym patronatem prezydenta Wrocławia. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju był rok 2004, kiedy to – decyzją Samorządu Wrocławskiego – Centrum przejęło historyczną scenę byłego Studenckiego Teatru „Kalambur”, która stała się stałym miejscem działań teatralnych Fundacji.

Rozwój Fundacji

Począwszy od 2006 roku realizujemy warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci, rodziców i seniorów. Prowadzimy współpracę z Gminą Wrocław realizując projektu „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”, w ramach którego odbywają się warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne pod hasłem „Teatr Młodych”, akcje charytatywne, Dzień Dziecka i Mikołajki w Teatrze, a także pokazy finałowe spektakli przygotowywanych w trakcie warsztatów.
W 2007 roku rozpoczęliśmy działania w ramach projektu „ABC sztuki XX wieku” - w ramach programu Edukacja Kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizujemy bezpłatne warsztaty edukacyjne dla klas z zakresu wiedzy o sztuce współczesnej, umożliwiające dostęp do kultury dzieciom zagrożonym wykluczeniem.

Początek Ach! Teatru

Jednym z głównych obszarów działalności naszego Centrum jest wspieranie rozwoju artystycznego dzieci szczególnie uzdolnionych. To właśnie z myślą o nich powstał Repertuarowy Teatr Dziecięcy, w którym dzieci w ramach profesjonalnych produkcji grają w spektaklach dla swoich rówieśników.
Z czasem rozwinęliśmy współpracę z aktorami i twórcami specjalizującymi się w teatrze dziecięcym, realizując premiery spektakli w naszej produkcji i poszerzając repertuar. W 2019 roku nasz teatr zyskał swoją nazwę Ach! Teatr i do tej pory jest miejscem, które tworzą ludzie pełni pasji do dzieci i teatru – zarówno zawodowi aktorzy oraz reżyserzy, jak i młodzi twórcy. Nasze spektakle kierujemy do dzieci od 1. do 12. roku życia – zarówno do widzów indywidualnych, jak i dla grup zorganizowanych.

Jubileusz i Europejska Stolica Kultury

Z okazji XV-lecia istnienia Centrum Twórczości Dziecka przygotowaliśmy konferencję pod nazwą „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”. Hasłem przewodnim było motto przypominające, że „edukacja kulturalna nie może być dobrem luksusowym, ma do niej prawo każde dziecko”. Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia zgromadziła wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, nauczycieli, rodziców, instruktorów i studentów. Dwa lata później Centrum Twórczości włączyło się w proces organizacji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, prowadząc warsztaty dla dzieci, szkół i nauczycieli oraz półkolonie pod hasłem „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”.

Rozwój działalności społeczno-kulturalnej

Działając w myśl naszego motto, że edukacja kulturalna nie może być dobrem luksusowym, ma do niej prawo każde dziecko, od lat proponujemy cykle bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz bezpłatne zajęcia dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Centrum współprowadzi międzynarodowe projekty teatralne z organizacjami w Europie, a nasi pracownicy uczestniczą w regularnych stażach i szkoleniach zagranicznych. W ciągu naszej  ponad 15-letniej działalności zorganizowaliśmy ponad 20 projektów międzynarodowych: wymiany młodzieżowe, konferencje, wizyty studyjne, szkolenia i seminaria, w których udział wzięło około 600 osób z 25 europejskich krajów.

Kampanie charytatywne

Od kilkunastu lat realizujemy bezpłatny projekt Teatr Trzech Generacji, którego celem jest integracja pokoleń poprzez działania teatralne. Każdy cykl warsztatów kończy się przygotowaniem i pokazem spektaklu na scenie naszego Ach! Teatru. Inicjatywa powstała w ramach Teatru Trzech Generacji pt. „Sztuka zmienia i łączy pokolenia” została wpisana przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie zarówno nieznających się osób, należących do różnych pokoleń, jak i całych rodzin wielopokoleniowych.
Od 2015 roku prowadzimy akcję „Ufunduj dziecku bilet”, która umożliwia zakupienie dodatkowego biletu dla potrzebującego dziecka. Jej ideą jest przybliżenie teatru dzieciom niemającym na co dzień kontaktu ze sztuką.
W Centrum Twórczości funkcjonuje Strefa Otwartej Edukacji, w ramach której umożliwiamy dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej bezpłatny udział w semestralnych warsztatach artystycznych ze stałej oferty oraz udział w warsztatach wspierających dla dzieci z trudnościami szkolnymi.

XX lecie istnienia Fundacji

W 2018 roku świętowaliśmy XX rocznicę powstania Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Obchodom jubileuszu towarzyszyły warsztaty dla dzieci, dla instruktorów warsztatów, a także dla rodziców. Z okazji XX-lecia Centrum w roku 2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. „Edukacja kulturalna, a kapitał społeczny” organizowana przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Swoje wystąpienie zaprezentowali między innymi: David Saville (dyrektor artystyczny Age Exchenge w Londynie), dr Kamila Kamińska (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Henzler (Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich), Maciej Gnyszka (Gnyszka Funraising), dr Ewa Tomaszewska (Uniwersytet śląski), dr Piotr Para (Dolnośląska Szkoła Wyższa), Małgorzata Strońska (Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka). Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Wrocławia i zgromadziła przedstawicieli instytucji zajmujących się edukacją kulturalną, przedstawicieli pracowników administracji publicznej, także członków fundacji i stowarzyszeń związanych z działalnością 3 sektora.

Czas pandemii

Pandemia COVID-19 zastała nas w okresie naszej największej aktywności warsztatowej i teatralnej. Z dnia na dzień nasze działania stały się czasowo niemożliwe lub utrudnione. Cały czas pamiętaliśmy jednak o naszych młodych odbiorcach i o skutkach, jakie może przynieść postępująca izolacja społeczna, lęk o własne zdrowie oraz duże zmiany w codziennym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Za wszelką cenę próbowaliśmy opracować plan rachunkowy działań naszego Centrum, by po zadbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo dalsze działania były możliwe. W roku 2020 powstała akcja „Nie wykluczaj dzieci z kultury”, która miała na celu utrzymanie działania Ach! Teatru w czasie pandemii koronawirusa i ponowne otwarcie naszych sal teatralnych dla najmłodszych widzów. Dzięki akcji funkcjonowanie Ach! Teatru jest w dalszym ciągu możliwe. Działania Centrum Twórczości Dziecka wydają się nam obecnie szczególnie istotne ze względu na skutki trwającej pandemii COVID-19, które przejawiają się w pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego młodych osób. Wynika to z poczucia izolacji i trudności w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości, co z kolei skutkuje poczuciem utraty bezpieczeństwa, bezradności, samotności i niepokoju. Centrum Twórczości Dziecka prowadzonymi przez siebie warsztatami dla dzieci i młodzieży, spektaklami dla dzieci organizowanymi w ramach Ach! Teatru oraz realizowanymi projektami międzypokoleniowymi ma realny wpływ na niwelowanie negatywnych skutków pandemii przy jednoczesnym rozwoju integracji społecznej, współpracy, wiedzy i umiejętności twórczych dzieci i młodzieży.

Centrum aktualnie

Obecnie skupiamy się na dalszym rozwoju działań charytatywnych prowadzonych przez Fundację. Zapobiegamy poczuciu wykluczenia i izolacji realizując stały program warsztatowy i teatralny, a także prowadząc bezpłatne zajęcia w ramach Strefy Otwartej Edukacji oraz umożliwiając bezpłatny wstęp na spektakle dzięki akcji Ufunduj dziecku bilet. Pracujemy nad rozwojem nowej kampanii, pt. „Zagubione w pandemii, odnalezione w teatrze”. Jest to projekt z zakresu psychoedukacji i arteterapii, w ramach którego uczestnicy biorą udział w warsztatach z psychologiem oraz instruktorem warsztatów artystycznych i poruszają wątki obecne w naszych spektaklach teatralnych.

Poznaj naszą siedzibę

Nasza Lokalizacja

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka mieści się w sercu Starego Miasta w secesyjnej kamienicy przy ul. Kuźniczej 29a (nad kawiarnią „Kalambur”). Biuro Fundacji znajduje się na II piętrze.

Historia siedziby

To w tym budynku tworzyła się historia teatru otwartego. Przez blisko 30 lat działał tu Studencki Teatr „Kalambur”, w którym występowały takie osobowości jak: Anna German, Edward Lubaszenko czy Ewa Dałkowska. Przez ponad dziesięć lat działał tu również teatr K2, którego misją było promowanie młodych artystów. Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis czy Konrad Imiela właśnie na tej scenie zdobywali swoich pierwszych wielbicieli, to tu grany był kultowy spektakl „Ballady morderców” wg Nicka Cave'a.
Decyzja Samorządu Wrocławia o przekazaniu siedziby Teatru Kalambur i Teatru K2 najmłodszym wrocławianom, jest – z jednej strony - docenieniem roli edukacji kulturalnej w budowaniu przyszłego kształtu społeczeństwa obywatelskiego naszego miasta, a z drugiej - dostrzeżeniem istotnej roli w tym dziele Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka.

Sale warsztatowe

Na II piętrze znajdują się sale warsztatowe: pracownia plastyczna, sala taneczna oraz sala teatralna – to tu realizujemy artystyczne warsztaty z zakresu muzyki, tańca, sztuk plastycznych, teatru, a także bezpłatne zajęcia dokształcające i rozwijające dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Nasze sale przystosowane są do potrzeb dzieci już od 1. miesiąca życia, a ich wielofunkcyjne wyposażenie pozwala na prowadzenie warsztatów dla różnych grup wiekowych.

Nasz teatr, nasze sceny

Na I piętrze mieści się Duża Scena, na której odbywają się spektakle Ach! Teatru. Gramy tu spektakle dla widzów indywidualnych (w niedziele) i dla klas/grup zorganizowanych (w tygodniu). Na dużej scenie prowadzimy również warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To tutaj realizujemy międzypokoleniowy projekt teatralny z wolnym dostępem „Teatr Trzech Generacji”. Na II piętrze znajduje się Mała Scena, na której gramy spektakle dla najmłodszych widzów od 1 do 5 roku życia.

Centrum
Twórczości
Dziecka

Jesteśmy organizacją pozarządową i od ponad 20 lat realizujemy projekty kulturalne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury ma każde dziecko, gdzie wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Kontakt

ul. Kuźnicza 29a, II piętro
50-138 Wrocław
NIP 897-167-91-68
Telefon: 661 136 434

 

Poniedziałek 10:00-15:00
Wtorek 10:00-15:00
Środa 10:00-15:00
Czwartek 10:00-15:00

Strona jest własnością Fundacji Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
homeapartmentheartstareyefile-emptygraduation-hatlicensepicturebookuserusersbubbleselectsmileclockmagnifiermenulist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram