Top

Co nas wyróżnia?


Innowacyjność
Inicjatywa „Sztuka zmienia i łączy pokolenia” została wpisana przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie zarówno nieznających się osób, należących do różnych pokoleń, jak i całych rodzin wielopokoleniowych.
Stosujemy innowacyjne metody pracy artystycznej z dziećmi, osobami starszymi i młodzieżą. Promujemy trendy edukacyjne (np. jako pierwsi już 15 lat temu mieliśmy w ofercie zajęcia dla dzieci 3,5-letnich), jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy warsztaty artystyczne i spektakle dla dzieci już od 12. miesiąca życia.

Kompleksowa oferta
Prowadzimy warsztaty ze wszystkich dziedzin sztuki: teatru, muzyki, plastyki. Proponujemy zajęcia  ruchowe, warsztaty rodzinne, zajęcia dla grup (klas szkolnych, wycieczek) oraz osób indywidualnych od 1. miesiąca życia do 18 lat. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, prowadzimy wielomodułowe warsztaty (np. teatralno-muzyczno-plastyczne czy teatralno-ruchowo-muzyczne), w trakcie których dziecko może odkryć ten rodzaj sztuki, który jest mu najbliższy i rozwijać swoje talenty w tym obszarze. 

Siedziba
Do dyspozycji naszych beneficjentów jest scena z profesjonalnym zapleczem, bogato wyposażone sale dydaktyczne, dekoracje, rekwizyty, sala plastyczna, umożliwiająca twórcze szaleństwo. Nasza organizacja dysponuje profesjonalną sceną z całym zapleczem technicznym (garderobami, reflektorami, sprzętem elektroakustycznym) oraz bogatymi zasobami: rekwizytami i scenografią, jak również salami przystosowanymi do pracy z najmłodszymi z bogatą bazą pomocy dydaktycznych oraz pracownią plastyczną, w której dzieci mogą swobodnie tworzyć. Scena przy ul. Kuźniczej to miejsce historyczne, umieszczane w słownikach teatru współczesnego. Blisko 30 lat działał tu Teatr „Kalambur”, gdzie występowali m. in. Anna German, Ewa Dałkowska, Pola Raksa, Edward Lubaszenko czy Cezary Żak.

Kadra
Szczególną wagę przykładamy do doboru współpracowników. Prowadzący zajęcia pedagodzy i artyści, dysponujący wiedzą merytoryczną,  wyczuciem pedagogicznym i doświadczeniem (absolwenci podyplomowego studium reżyserii teatru dzieci i młodzieży przy PWST, aktorzy, muzycy, plastycy) to osoby, które kochają dzieci, a pracę edukacyjną traktują jak wyzwanie. Z większością instruktorów współpracujemy od wielu lat. Do współpracy zapraszamy pasjonatów sztuki, bo tylko takie osoby mogą zainspirować i wprowadzić dzieci do świata sztuki.

Refleksja naukowa
Centrum wzbogaca swoje działania o refleksję naukową, odpowiadając w ten sposób na zapotrzebowanie pedagogów. Organizuje międzynarodowe konferencje, szkolenia dla instruktorów z całej Europy, wydaje publikacje dotyczące edukacji kulturalnej.

Współpraca międzynarodowa
Centrum współprowadzi międzynarodowe projekty teatralne z organizacjami w Europie, a nasi pracownicy uczestniczą w regularnych stażach i szkoleniach zagranicznych. W ciągu naszej  ponad 15-letniej działalności zorganizowaliśmy ponad 20 projektów międzynarodowych: wymiany młodzieżowe, konferencje, wizyty studyjne, szkolenia i seminaria, w których udział wzięło około 600 osób z 25 europejskich krajów.