Top

Historia / Siedziba


Historia

Nasze Centrum założone zostało w 1998r. przez Małgorzatę Strońską.  Początkowo działaliśmy przy Teatrze K2, organizując warsztaty teatralne dla najmłodszych i pokazy twórczości dziecięcej. Od 2002r.  wdrażamy działania charytatywne, wymiany międzynarodowe, działania dla szkół znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego oraz  domów pomocy społecznej i ośrodków socjoterapii. W roku 2003 zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję pod nazwą „Najważniejsze aspekty i cele edukacji kulturalnej” z udziałem ekspertów z Austrii, Niemiec, Słowacji i Polski, pod honorowym patronatem prezydenta Wrocławia. 

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju był rok 2004, kiedy to – decyzją Samorządu Wrocławskiego – Centrum przejęło historyczną scenę byłego Studenckiego Teatru „Kalambur”.  Od 2005r. organizujemy warsztaty artystyczne dla dzieci z Rodzin Plus w różnych grupach wiekowych. W roku szkolnym odbywają się warsztaty teatralne, zwieńczone wystawieniem spektaklu na profesjonalnej scenie, a w trakcie wakacji zapraszamy dzieci na warsztaty plastyczne.

Począwszy od  2006r. realizujemy warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci, rodziców i seniorów. Prowadzimy szeroką współpracę z Gminą Wrocław poprzez realizację projektu „Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej”, w ramach którego odbywają się: Warsztaty Artystyczne dla dzieci i młodzieży, spektakle Repertuarowego Teatru Dziecięcego, spotkania Teatru Młodych, akcje charytatywne, Dzień Dziecka i Mikołajki w Teatrze, a także pokazy finałowe. W kolejnym roku rozpoczęliśmy, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inicjatywę trwającą po dziś dzień pod nazwą „ABC sztuki XX wieku”, czyli warsztaty edukacyjne dla klas z zakresu wiedzy o sztuce współczesnej. W ramach projektu odbywają się zajęcia plastyczno-teatralne, które kończą się prezentacjami.

 Z okazji XV-lecia istnienia Centrum przygotowaliśmy konferencję pod nazwą „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”. Hasłem przewodnim było motto przypominające, że „edukacja kulturalna nie może być dobrem luksusowym, ma do niej prawo każde dziecko”. Wrocławska konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza zgromadziła wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, nauczycieli, rodziców, instruktorów i studentów. Dwa lata później Centrum włączyło się w proces organizacji obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, prowadząc warsztaty, dla dzieci, szkół i nauczycieli oraz półkolonie pod hasłem „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”. W kolejnym roku nastąpiła kulminacja projektu.

 

Siedziba

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka mieści się w sercu Starego Miasta w secesyjnej kamienicy przy ul. Kuźniczej 29a (nad kawiarnią „Kalambur”). To w tym budynku tworzyła się historia teatru otwartego. Przez blisko 30 lat działał tu Studencki Teatr „Kalambur”, w którym występowały takie osobowości jak: Anna German, Edward Lubaszenko czy Ewa Dałkowska. Przez ponad dziesięć lat działał tu również teatr K2, którego misją było promowanie młodych artystów. Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis czy Konrad Imiela właśnie na tej scenie zdobywali swoich pierwszych wielbicieli, to tu grany był kultowy spektakl „Ballady morderców” wg Nicka Cave'a.

Udostępnienie przez Samorząd Wrocławia sceny najmłodszym wrocławianom jest poparciem dla roli edukacji kulturalnej w kształtowaniu społeczeństwa, a także uhonorowaniem wkładu Centrum w to właśnie dzieło. Na naszej scenie gramy spektakle dla widzów indywidualnych (w niedziele) i dla klas (w tygodniu). W salach na II piętrze w pracowni plastycznej oraz sali tanecznej i teatralnej realizujemy warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. Na scenie odbywają się również zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. Teatr przy Kuźniczej to 600 m2 powierzchni wraz z magazynami, piwnicą, zapleczem oraz biurami. Ich zagospodarowanie odpowiada przeznaczeniu, ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo dzieciom. Szczególną uwagę zwracamy na przystosowanie sali do zajęć przeznaczonych dla najmłodszych uczestników warsztatów. Sale posiadają wielofunkcyjne wyposażenie i pozwalają na przeprowadzenie zajęć zarówno dla dzieci starszych, jak i przedszkolnych.

Galeria zdjęć: