Top

Misja / Wizja


Misją Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury mają wszystkie dzieci, wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.

Cztery filary misji Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka:

  • Działania na rzecz dostępności do kultury dla każdego.
  • Wspieranie rozwoju osobowości i kreatywności młodego pokolenia.
  • Zaprzężenie sztuki do odkrywania świata szlachetnych wartości.
  • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

 

Jakiego świata chcemy?

Świata, w którym dzieci mają dostęp do edukacji kulturalnej, otaczane są przez życzliwych i mądrych dorosłych, wyrastają na szczęśliwych, twórczych i wrażliwych moralnie ludzi.

 

Nasze motto to:

Radość tworzenia z radością dzielenia.