Top

Założycielka


Małgorzata Strońska mgr filologii polskiej, pedagog, prezes i założycielka Centrum Twórczości; autorka kilkudziesięciu projektów edukacji kulturalnej; organizatorka warsztatów dla dzieci i młodzieży (w tym międzynarodowych), spektakli, akcji charytatywnych, kursów animacji kulturalnej dla nauczycieli-instruktorów teatru; współorganizatorka przeglądów teatrów szkolnych; wzięła udział w 24 międzynarodowych stypendiach, szkoleniach i seminariach, współpracuje z Uniwersytetem Śląskim jako konsultantka kierunku studiów Animacja Kultury. Motto życiowe: Nie bój się, wypłyń na głębię!