Top

Moja historia


Wyrosłam w domu, w którym szczególną wagę przywiązuje się do kultury i tradycji. Moi rodzice są emerytowanymi pedagogami, w przeszłości zajmowali się również wychowaniem estetycznym. Już jako dziecko starałam się umożliwić innym udział w działaniach artystycznych, realizowałam teatrzyk kukiełkowy na trzepaku. Próbowałam zorganizować teatr w szkole podstawowej – nie mieliśmy instruktora, więc spotykaliśmy się sami na terenie szkoły. Ja wymyśliłam, że będziemy realizować bajkę do tekstu z płyty. Nie doszło do premiery, bo dyrektor odkrył, że spotykamy się bez opiekuna. Dziś w Centrum Twórczości Dziecka ok. 300 dzieci tygodniowo bierze udział w warsztatach, a drugie tyle w spektaklach. Moje marzenie z dzieciństwa spełniło się.

Indywidualny tok moich studiów na Uniwersytecie Wrocławskim koncentrował się wokół zagadnień „Teatru w kulturze”, dyplom uzyskałam z wynikiem bardzo dobrym. Swoje pierwsze kroki w dziedzinie edukacji kulturalnej stawiałam we Wrocławskim Teatrze Lalek jako specjalista ds. Centrum Sztuki Dziecka i Marketingu. Przyczyniłam się do dynamicznego rozwoju działalności edukacyjnej Teatru Lalek; w okresie od 1996 do sierpnia 1999 liczba dzieci uczestniczących w warsztatach teatralno-muzyczno-ruchowych i plastycznych wzrosła z 15 do ponad 100.

Dostrzegając wzrastające zapotrzebowanie na edukację kulturalną, w październiku 1998 założyłam Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Od stycznia 2003 Centrum działa jako fundacja, której celem jest wspieranie rozwoju młodego pokolenia i która pozyskuje środki tak, by również dzieci o mniejszych szansach miały dostęp do działań artystycznych.

To był jednak dopiero początek moich starań. W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczyłam w ponad 50 międzynarodowych szkoleniach i wizytach studyjnych w najlepszych ośrodkach edukacji kulturalnej w Europie, w tym wielokrotnie w słynnym Musisches Zentrum z Wiednia. Pozwoliło mi to na zastosowanie w Centrum technik, metod i programów nieobecnych na rynku wrocławskim (np. jako pierwsi już 15 lat temu zaoferowaliśmy zajęcia artystyczne dla dzieci 3,5-letnich).

Centrum z roku na rok pomaga coraz większej liczbie dzieci, co jednocześnie powoduje, że zespół prowadzący stale się powiększa. Obecnie zarządzam ponad 30-osobowym zespołem, co jest wyzwaniem. Dlatego też w roku 2014 zapisałam się i ukończyłam kurs Managerowie NGO prowadzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Swoją wiedzę praktyczną staram się przekazywać dalej, jestem autorką wielu publikacji z zakresu edukacji kulturalnej i redaktorką publikacji „Rola teatru w procesie edukacji nieformalnej. Od teorii do praktyki”, Wrocław 2010.

Moja praca jest moją pasją i staram się również skupiać wokół Centrum pedagogów, którzy lubią dzieci, a edukację artystyczną traktują jak wyzwanie.