Top

Stypendia zagraniczne i szkolenia


1997 – hospitacja w Theahter Junge Generation Dresden, ze szczególnym uwzględnieniem niezwykle rozwiniętej działalności edukacyjnej teatru, stypendium Fundacji Wolnego Państwa Saksonii

1998 – hospitacja w Musisches Zentrum Wien – ośrodku edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, stypendium Kultur Kontakt

2003 – wizyta studyjna „Using the Outdoor Environment to Explore Address Exclusion Amongst Young People”, Walia, Wielka Brytania

2003/2004 – „Krok po kroku” – 3-częściowe szkolenie dla animatorów wymian młodzieżowych, Francja-Niemcy-Polska

2004 – stypendium językowe Instytutu Goethego dla zasłużonych multiplikatorów kultury

2005 – wizyta studyjna Centrum Twórczości Dziecka, Galicja, Lwów, Ukraina

2006 – ATOQ – szkolenie dotyczące jakości projektów międzynarodowych dla młodzieży, Paryż, Francja

2006 – TICTAC – szkolenie dotyczące podnoszenia jakości projektów adresowanych do pracowników młodzieżowych, Burton Manor, Wielka Brytania

2007 – „Creative Cooperation” – szkolenie dotyczące wolontariatu europejskiego, Wilno, Litwa

2007 – wizyta studyjna „Its time to act” – poznanie sytuacji tureckich NGO, Bursa, Turcja

2008 – międzynarodowa konferencja: Ogólnoukraińskie otwarte seminarium kierowników amatorskich teatralnych zespołów „Pracujmy razem”, Lwów, Ukraina

2009 – „Job shadowing” w organizacji Age Exchange – zapoznanie się z najlepszymi projektami oraz metodami pracy organizacji zajmującej się Teatrem Wspomnień, Londyn, Anglia

2009 – Międzynarodowe Seminarium Kontaktowe Ohrid – spotkanie zorganizowane przez Macedońską Narodową Agencję Programu „Młodzież w Działaniu” stworzyło platformę nawiązania kontaktów międzynarodowych, Macedonia

2010 – Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy „How to train sustainable development with artistic tools” – szkolenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, Mazeres, Francja 

2010 – Międzynarodowy Kurs Szkoleniowy FREJA – szkolenie dotyczące metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, Zagreb, Chorwacja

2010 – wizyta studyjna w organizacji Kogula, zapoznanie się z metodami pracy organizacji z wyspy Brać, Chorwacja

2011 – Kongres Polsko-Niemiecki – polsko-niemiecka platforma kontaktów, Berlin, Niemcy

2012 – Youth Inside/clusion/Action II – szkolenie dotyczące projektów angażujących młodych ludzi z mniejszymi szansami, Faro, Portugalia

2012 – Kongres Polsko-Niemiecki – cykliczne spotkanie partnerów z Polski i Niemiec organizowane przez niemiecką organizację BKJ

2013 – „Sztuka i Edukacja Kulturalna w Trójkącie Weimarskim” – niemiecko-francusko-polska konferencja z okazji 50-lecia BKJ, Berlin, Niemcy

2014 – wizyta przygotowawcza – polsko-angielsko-chorwackie spotkanie mające na celu przygotowanie wymiany młodzieżowej, Postira, Chorwacja

2014/2015 – ukończenie kursu Managerowie NGO prowadzonego przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności