Top

Projekty


Obecnie realizowane działania

Istotą naszej działalności dla dzieci we Wrocławiu jest kształtowanie kreatywnych osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach sztuki. Głównym celem Fundacji jest kompleksowa edukacja kulturalna dzieci oraz zwiększenie dostępu do kultury dla różnych grup społecznych. Centrum Twórczości patronuje działaniom charytatywnym, realizuje międzynarodowe integracyjne projekty teatralne, uczestniczy w budowaniu tożsamości lokalnej młodych, wspiera merytorycznie pedagogów pracujących artystycznie z dziećmi, współpracuje z ośrodkami edukacyjnym w kraju i za granicą.

Czytaj więcej