Top

Obecnie realizowane działania


Istotą naszej działalności dla dzieci we Wrocławiu jest kształtowanie kreatywnych osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach sztuki. Głównym celem Fundacji jest kompleksowa edukacja kulturalna dzieci oraz zwiększenie dostępu do kultury dla różnych grup społecznych. Centrum Twórczości patronuje działaniom charytatywnym, realizuje międzynarodowe integracyjne projekty teatralne, uczestniczy w budowaniu tożsamości lokalnej młodych, wspiera merytorycznie pedagogów pracujących artystycznie z dziećmi, współpracuje z ośrodkami edukacyjnym w kraju i za granicą.

Warsztaty dla dzieci z Rodzin Plus

Wiek: 6–18 lat
Projekt: Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Teatr Trzech Generacji

Wiek: dzieci, rodzice, dziadkowie
Projekt: Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Warsztaty dla świetlic i miejskich ośrodków socjoterapii

Dla kogo: grupy ze świetlic, miejskich ośrodków socjoterapii
Projekt: Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Teatr za jeden uśmiech

Dla kogo: dzieci z oddziałów szpitalnych
Projekt: Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Wieczór Patriotyczny

Dla kogo: grupa otwarta
Projekt: Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Teraz dzieci, wymiana polsko-niemiecka

Dla kogo: dzieci 9–13 lat
Projekt: Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Projekt wielkopostny

Dla kogo: dzieci, rodzice, dziadkowie
Projekt: Laboratorium wrażliowści estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Program bezpłatnych biletów na spektakle dla dzieci

Dla kogo: placówki sprawujące opiekę nad dziećmi
Projekt: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka