Top

Opinie o projekcie


Zachęcamy do zapoznania się z opiniami nauczycieli klas uczestniczących w projekcie.

"Projekt jest bardzo potrzebny, dużo dzieciom daje, często nawiązują potem do tego co obajrzały i słyszały. Sztuka współczesna jest mało znana, a przynajmniej wymaga usystematyzowania. Tym lepiej, że warsztaty dotyczą tej właśnie sztuki. Ciekawe jest "zastosowanie" cech kierunków sztuki w działaniach plastycznych i teatralnych dzieci. Czekamy na inny, podobny, ciekawy projekt." p. Dorota

"Projekt bardzo potrzebny, wiedza dzieci o sztuce jest żadna. Po warsztatach wiedzą i rozumieją. Dodatkowym atutem jest ich tórczość, która przekłada się na zrozumienie tematyki. Trudno wymienić elementy, które są inspirujące - chyba najważniejsze, że my jako opiekunowie zamierzamy wykorzystać je w elementach pracy wychowawczej i dydaktycznej." p. Alicja

"Zajęcia są prowadzone w sposób konkretny, rzeczowy, uczniowie są wdrażani do zaangażowania, wypowiadania się, wyciągania wniosków. Uważamy, że tego rodzaju projekty dają uczniom możliwość zauważenia własnych predyspozycji, zachęcają do odkrywania czegoś nowego u siebie. Naszą korzyścią jest to, iż uczniowie chętniej zgłaszają swój udział do wszelkich wystąpień w środowisku lokalnym, szkolnym. Zarówno zajęcia teatralne, jak i plastyczne są okazją do zainspirowania i kontynuowania podobnych działan w placówce." p. Katarzyna