Top

Projekt w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, aplikując do Europejskiej Stolicy Kultury, ustanowiło jednym ze swoich priorytetów kulturę przeciwko wykluczeniom. Projekty realizowane przez nas w ramach ESK 2016 mają za zadanie zwiększyć partycypację w kulturze mieszkańców Wrocławia niezależnie od ich statusu materialnego, pozycji społecznej, wieku, liczebności rodziny czy niepełnosprawności.

Zobaczcie, co realizowaliśmy w ramach ESK 2016!

Sztuka przez wieki 
Cykliczne bezpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci z blokowisk i małych miejscowości województwa dolnośląskiego, które dały możliwość zapoznania się z najważniejszymi kierunkami, twórcami i zjawiskami sztuki i kultury polskiej. Warsztaty odbywały się od lutego do czerwca 2016.
Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci, które spędzają wakacje w mieście. Są to spotkania teatralne i plastyczne odbywające się codziennie przez tydzień. W 2016 roku zaprosiliśmy dzieci na warsztaty artystyczne, które odbyły się pod koniec sierpnia.

Nie wykluczam
Niezwykle ważne dla skutecznej walki z wykluczeniem jest praca z osobami, które same wykluczają, bądź mają wpływ na wykluczanie innych. Podczas projektu pracowaliśmy z nauczycielami oraz młodzieżą szkolna, a współpraca polegała na przekazywaniu treści antydyskryminacyjnych za pomocą emocji.
W 2016 odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli, prezentacja spektakli „Nie wykluczam” oraz powiązane z nim warsztaty z psychologami z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Spektakl oraz warsztatyporuszały kwestie ważne dla młodych ludzi, powodujące wykluczenie z grupy rówieśniczej. Premiera odbyła się 10 czerwca 2016.

Radość tworzenia z radością dzielenia
Jest to projekt warsztatów artystycznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, zwiększający partycypację w kulturze mieszkańców Wrocławia, przede wszystkim tych, którzy mają utrudniony dostęp do kultury oraz rozwijania własnych zainteresowań. dążymy do wzmocnienia w  dzieciach poczucia własnej wartości i pobudzenia wiary w swoje możliwości poprzez działania artystyczne. W 2016 roku w warsztatach uczestniczyli podopieczni kolejnych świetlic.

Teatr inicjacyjny
Zgodnie z raportem przygotowanym w ramach Obserwatorium Kultury, ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych jest – zdaniem mam – skierowana przede wszystkim do dzieci w wieku szkolnym (6+). Znacznie trudniej o interesujące zajęcia dla dzieci młodszych. Z tego powodu przygotowaliśmy spektakl pt. "Tajemnice Dżungli", dla widzów do 3 lat, którego premiera miała miejsce we wrześniu 2015.
Od tego momentu kontynuujemy wystawianie spektaklu. Chcemy oswajać z teatrem najmłodsze dzieci oraz wzbogacić ofertę kulturalną Wrocławia właśnie dla tej grupy.

Teatr partycypacyjny 
Projekt oparty na idei Jana Dormana (opierał on swój teatr o gry i zabawy dziecięce, angażując młodych widzów w aktywne uczestnictwo w spektaklach), w ramach którego dzieciom z wrocławskich szkół i przedszkoli (w wieku 5-8 lat) zaproponujemy udział w warsztatach artystycznych oraz spektaklu – dzieci będą czynnymi uczestnikami wszystkich przygotowanych przez nas działań artystycznych.