Top

Teraz dzieci, wymiana polsko-niemiecka


„Teraz dzieci” to międzynarodowe warsztaty organizowane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka wraz z niemieckim partnerem z Wiesbaden. Spotkania polsko-niemieckie są okazją nie tylko do rozwijania warsztatu teatralnego w międzynarodowym gronie, ale także do przełamania stereotypowego myślenienia o sąsiadach i zawierania nowych przyjaźni. Projekt ma na celu pogłębianie relacji międzynarodowych, zaszczepienie u dzieci chęci uczestnictwa w kulturze, rozwój talentów twórczych, pogłębienie kompetencji językowych oraz umiejętności współpracy z grupą.

Projekt skierowany jest do uczestników w wieku 9–13 lat. Wymianę polsko-niemiecką organizujemy na przełomie lipca i sierpnia w okresie jednego tygodnia.

Termin realizacji wymiany w 2019 roku to 6.07-13.07.2019 r.