Top

Warsztaty dla świetlic i miejskich ośrodków socjoterapii


Wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem z uczestnictwa w kulturze jest jednym z naszych podstawowych zadań. Dlatego objęliśmy swoimi działaniami również dzieci i młodzież ze środowisk, w których mają ograniczoną  szansę na aktywny udział w działaniach artystycznych.

W ramach działania prowadzimy cykle bezpłatnych warsztatów artystycznych w okresie jednego semestru, podczas którego grupy przygotowują się do spektaklu zakończeniowego. Warsztaty dla uczestników są bezpłatne.

Dla kogo?

Dla grup ze świetlic środowiskowych oraz miejskich ośrodków socjoterapii.

Kiedy?

Zajęcia semestralne do września do grudnia 2018. Warsztaty rozpozcynamy od 10 września 2018. 

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu: 


koordynator@centrumtworczosci.pl
tel. 71 341 80 02 lub 661 136 434