Top

Zrealizowane


Projekty międzynarodowe

W ciągu 15 lat naszej działalności zorganizowaliśmy ponad 20 projektów międzynarodowych: wymiany młodzieżowe, konferencje, wizyty studyjne, szkolenia i seminaria, w których udział wzięło około 600 osób z 25 europejskich krajów.

Czytaj więcej

Projekty międzypokoleniowe

Warsztaty teatralne i filmowe dla rodzin wielopokoleniowych, osób dorosłych, studentów i seniorów z wrocławskich Domów Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej

Projekty charytatywne

Szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym oraz w trakcie organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka imprez, gdy trafia do nas więcej publiczności, staramy się uwrażliwiać dzieci na los drugiego człowieka i zwierząt w myśl hasła radość tworzenia z radością dzielenia, staramy się wspierać akcje innych organizatorów.

Czytaj więcej

Konferencja „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”

Konferencja pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza

Czytaj więcej

Międzynarodowe seminarium „The role of theatre in non formal education”

Spotkanie przedstawicieli 13 organizacji z całej Europy zajmujących się  wykorzystaniem teatru i dramy w procesie edukacji nieformalnej.

Czytaj więcej

Polsko-angielsko-chorwacka wymiana młodzieży „Wrocław – miasto spotkań”

Wspólne warsztaty plastyczne, filmowe i teatralne dla młodzieży z trzech krajów.

Czytaj więcej

Krasnal Złotóweczka

Okres realizacji: 2013–2014

Czytaj więcej

ABC Sztuki XX wieku

Okres realizacji: 2013–2015

Czytaj więcej