Top

ABC Sztuki XX wieku


Okres realizacji: 2013–2019

Uczestnicy: grupy zorganizowane, klasy, świetlice środowiskowe

Strona internetowa: abc.sztuki.centrumtworczosci.pl

ABC Sztuki XX wieku to projekt edukacyjny – cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych skupiających się wokół sztuki XX wieku. Zajęcia pozwoliły na zapoznanie się z najważniejszymi kierunkami artystycznymi XX wieku,  dzieci poznały najważniejszych twórców sztuki nowoczesnej, a także tworzyły własne dzieła.

W naszej opinii sztuka XX wieku jest bardzo bliska dziecięcej wrażliwości, dlatego dzięki warsztatom tematycznym chcemy przysłużyć się rozwojowi kulturalnemu, zwiększyć kompetencje artystyczne i naukowe dzieci z Wrocławia i okolic. Chcemy zaktywizować dzieci do działania na polu sztuki i kultury, pokazać nowe ścieżki rozwoju poprzez wykorzystanie innowacyjnych, niekonwencjonalnych i atrakcyjnych metod pracy.

Każda z grup uczestniczących w projekcie wzięła udział w cyklach 3 spotkań we Wrocławskiem Centrum Twórczości Dziecka. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie podgrupy (po 2,5 godz. pracy warsztatowej).