Top

Konferencja "Edukacja kulturalna a kapitał społeczny"


Jak tworzyć przestrzeń, w której dostęp do kultury mają wszystkie dzieci? Jak mądrze wspierać rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia? Jak sztuka może posłużyć do odkrywania świata szlachetnych wartości przez dzieci?

Brak  lub ograniczenie szansy uczestnictwa i tworzenia dóbr kultury stanowi podstawowe wyzwanie społeczne w XX wieku. W ostatnich latach wiele mówi się o inkluzywności działań instytucji kulturalnych. Jako Centrum wierzymy, że nie tylko każda młoda osoba ma prawo posiadać dostęp do kultury, lecz że w każdej tkwi potencjalny twórca. Trzeba tylko dać jej możliwość okazania tego. Istotą działalności Centrum jest kształtowanie kreatywnych osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach sztuki. Od wielu lat prowadzimy projekty artystyczne wspierające dzieci i młodzież o mniejszych szansach pochodzące z rodzin wielodzietnych, działania międzypokoleniowe, która mają m. in. na celu wzmocnienie więzi rodzinnych.  Chcemy się dzielić naszym wieloletnim doświadczeniem oraz wspólnie z Państwem poznawać nowe metody pracy. Ważnym aspektem działań jest pozyskiwanie środków – w tym pozabudżetowych – na tego typu działalność,  dlatego ten temat również będzie poruszany w trakcie naszej konferencji.

Konferencja: „Edukacja kulturalna a  kapitał społeczny” odbyła się 23.11.2018 r. pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Konferencję zorganizowano z okazji XX - lecia Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Udział w niej wzieli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy młodzieżowi, nauczyciele, rodzice, instruktorzy teatralni, przedstawiciele władz samorządowych.

Program konferencji:

10:00 – 11:00 rejestracja uczestników

11:00 uroczyste otwarcie konferencji

11:30 Dr Kamila Kamińska, Uniwersytet Wrocławski. Edukacja kulturalna a kapitał społeczny.

12:00 Małgorzata Strońska, prezes  i założycielka Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. By podać rękę tym, którzy mogą zginąć. Prezentacja działalności WCTD, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla dzieci o mniejszych szansach.

12:45 David Savill, dyrektor artystyczny Age Exchange, Londyn. Expressing memory and family history through creativity: Artystyczne działania teatralne, międzypokoleniowy transfer wiedzy.

13:45 obiad

15:00 Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Warszawa. Dlaczego pomagamy takim organizacjom jak Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. O potrzebie i sposobach profesjonalizacji 3 sektora w Polsce (po wykładzie przewidziano 15 min. na pytania).

15:45 Maciej Gnyszka, prezes i założyciel Towarzystw Biznesowych S.A., Gnyszka Fundrasing Advisors Nie samym grantem żyje człowiek. Pozyskiwanie środków na działania Organizacji ze źródeł pozabudżetowych (po wykładzie przewidziano 15 min. na pytania).

16:30 Dr Ewa Tomaszewska, Uniwersytet Śląski. Ubogacająca funkcja sztuki na podstawie Sceny Studenckiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

17:00 Dr Piotr Para, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa, reżyser Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Rola edukacji kulturalnej w kształtowaniu kompetencji miękkich pożądanych w przyszłości.

17.30 – 18.30 przerwa kawowa

18:30 „Pinokio” – spektakl Repertuarowego Teatru Dziecięcego, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka