Top

Konferencja „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom”


Konferencja pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza

Konferencja „Edukacja kulturalna przeciw wykluczeniom” została zorganizowana w ramach uroczystych obchodów XV-lecia istnienia Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. Odbyła się na scenie WCTD w dniu 29 listopada 2013 przy obecności przedstawicieli Wydziału Kultury i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, współpracowników, instruktorów, pedagogów i sympatyków Centrum oraz innych zaproszonych gości.

Występujący podczas konferencji prelegenci, pochodzący nie tylko ze świata nauki i kultury, lecz również biznesu, w swoich wystąpieniach skupiali się na problemie społecznego i kulturalnego wykluczenia, osadzając go w rozmaitych kontekstach.

Wstęp do wystąpień prelegentów stanowił artystyczny pokaz grupy warsztatowej dzieci z rodzin wielodzietnych, prowadzonej przez panią Katarzynę Żuczkowską. Przygotowana specjalnie na tę okazję etiuda, pt. „Taniec ognia” wykorzystywała techniki teatru ruchu i tańca oraz animacji przedmiotu.

Pierwszy odczyt wygłosiła pani profesor, Katarzyna Olbrycht, wybitny pedagog z Uniwersytetu Śląskiego, autorka licznych publikacji poświęconych edukacji kulturalnej (Centrum współpracuje z Uniwersytetem Śląskim już od 10 lat, studenci przyjeżdżają do nas na wizyty studyjne). Wykład poświecony edukacji kulturalnej wobec różnych odmian współczesnego wykluczenia, stanowił swoisty wstęp do kolejnych wystąpień, porządkował i omawiał problemy, które powracały w kolejnych prelekcjach. Pani Profesor zwróciła szczególną uwagę na znaczenie intencji i wartości przy realizacji działań edukacji kulturalnej: dlaczego podejmujemy jakieś działanie (czy dlatego, że są akurat granty w danej dziedzinie, czy może chcemy rozwiązać jakiś problem społeczny lub autentycznie wesprzeć jakąś grupę beneficjentów)? Zachęcała, aby edukatorzy próbowali nie tylko zmienienia los wykluczonych, ale również próbowali wpływać na tych, którzy wykluczają.

Po wykładzie inauguracyjnym pani prezes i założycielka Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, Małgorzata Strońska-Zaremba, w swoim wykładzie podsumowywała 15-letnią działalność Centrum, podkreślając wagę realizowanych projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniom. Pani prezes skupiła się zwłaszcza na działaniach na rzecz dzieci o mniejszych szansach (jak projekt dla dzieci romskich czy regularne warsztaty dla dzieci z rodzin wielodzietnych) czy też seniorów (projekty „Teatr dla Trzech Generacji” oraz „Sztuka zmienia i łączy pokolenia”).

Anastazja Korczak, dyrektor i producent wykonawczy programu Brave Kids, omówiła funkcjonowanie tegoż projektu na rzecz dzieci ze środowisk ubogich (dotkniętych konfliktami społecznymi i zbrojnymi) i dzieci z państw wysoko rozwiniętych, borykających się z problemem samotności i depresji. Prelekcja była bardzo praktycznym przedstawieniem kolejnych faz przygotowania i realizacji projektu - począwszy od pozyskiwania środków po warsztatowe działania artystyczne z dziećmi z całego świata i ich długofalowy wpływ na ich codzienne życie.

Marek Kotula, reprezentujący Fundację Audiodeskrypcja, zajął się natomiast problemem wykluczenia z kultury z powodu niepełnosprawności wzroku. Omówił kwestię przeciwdziałania tego typu wykluczeniu właśnie poprzez audiodeskrypcję, która coraz częściej jest wykorzystywana w salach kinowych, teatralnych i galeriach sztuki.

Niekonwencjonalne spojrzenie na organizacje pozarządowe zaproponował Bartosz Zamirowski, trener biznesu, prezes zarządu grupy Domar SA. Przedstawiając temat pozyskiwania funduszy na rzecz działań społecznych ze źródeł pozabudżetowych, radził, w jaki sposób przekonywać „opornych prezesów” do finansowania szczytnych akcji kulturalnych czy społecznych.

David Savill, gość specjalny konferencji, dyrektor artystyczny londyńskiej organizacji Age Exchange, opowiadał słuchaczom o działaniach międzypokoleniowych i teatralizacji wspomnień, która nie tylko przeciwdziała wykluczeniu kulturalnemu osób starszych, ale i sprzyja tworzeniu więzi między generacjami. Prelekcji towarzyszył również pokaz filmowych fragmentów rejestrowanych podczas projektów realizowanych w Wielkiej Brytanii i w Polsce („Wrocław – The Meeting Place”).

Artystycznym zwieńczeniem całego dnia wykładów był pokaz spektaklu „Sklep z marzeniami” w reżyserii Piotra Pary, przygotowany w ramach Repertuarowego Teatru Dziecięcego z udziałem uczestników warsztatów Teatru Młodych. Reżyser spektaklu zaprosił również uczestników konferencji na otwartą próbę Teatru dla Trzech Generacji.

Konferencja pozwoliła uroczyście podsumować 15 lat intensywnej działalności Centrum, które, włączając się w złożony proces edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, z roku na rok stawało się znaczącym miejscem na artystycznej mapie Wrocławia. Prelekcje cechowała wielka różnorodność, dzięki czemu słuchacze mogli się przekonać o rozmaitych kontekstach i „twarzach” zagrożeń wykluczeniem. Wszystkim gościom i współpracownikom serdecznie dziękujemy za świętowanie razem z nami.