Top

Międzynarodowe seminarium „The role of theatre in non formal education”


Spotkanie przedstawicieli 13 organizacji z całej Europy zajmujących się  wykorzystaniem teatru i dramy w procesie edukacji nieformalnej.

Doświadczenie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka w pracy dziećmi chcieliśmy skonfrontować z praktyką innych, europejskich organizacji, porównać metody działania, poznać ciekawe i inspirujące projekty. Do udziału w seminarium zaprosiliśmy przedstawicieli 13 organizacji z całej Europy (Francji, Niemiec, Hiszpanii, Turcji, Węgier, Czech, Austrii i Polski). Tematyka seminarium koncentrowała się wokół zastosowania teatru i dramy w procesie edukacji nieformalnej. W trakcie warsztatów i dyskusji pokazaliśmy, jak teatr ułatwia proces samopoznania przez odsłanianie mechanizmów funkcjonowania człowieka w najróżniejszych obszarach działań; jakie znaczenie ma teatr w sferze uniwersalizacji kultury, w wymianie wartości między narodami, w mediacjach międzykulturowych; jak powszechnie czytelny język teatru sprzyja bezpośredniej komunikacji. Przyglądaliśmy się kulturotwórczej roli teatru i jego funkcji edukacyjnej-pogłębianiu wiedzy o sobie i mechanizmach rządzących stosunkami między ludźmi, wzmacnianiu samooceny, rozwijaniu osobowości i umiejętności społecznych. Uczestnicy seminarium podzielili się swymi doświadczeniami z pracy z młodzieżą z wykorzystaniem teatru i dramy, wszyscy przygotowali prezentacje swoich organizacji oraz najciekawszych projektów, dając w ten sposób przyczynek do dalszej dyskusji, a także inspiracje i nowe pomysły europejskim partnerom. W trakcie seminarium uczestnicy dyskutowali również o uznawalności doświadczeń zdobytych w procesie edukacji nieformalnej, a także o metodach dokumentowania edukacji nieformalnej w poszczególnych krajach. Częścią międzynarodowego seminarium była również konferencja dla społeczności lokalnej. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Młodzież w działaniu" oraz ze srodków Gminy Wroclaw.