Top

Projekt Wielkopostny


Okres realizacji: 2013-2019

Uczestnicy: dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, rodziny wielopokoleniowe

Wielkopostny projekt teatralny to nasze przypomnienie zapomnianej już nieco, wielowiekowej tradycji misteriów pasyjnych, wystawianych niegdyś w całej Polsce. Zaproszona do udziału w projekcie międzypokoleniowa grupa przygotowuje pokaz, który jest ich odpowiedzią na przemyślenia na temat Męki Pańskiej oraz tego wyjątkowego czasu poprzedzającego święta Wielkiejnocy. 

Projekt Wielkopostny to cykl trzech warsztatów teatralnych, których celem jest przygotowanie przedstawienia teatralnego.

Przedstawienie teatralne jest artystyczną interpretacją wydarzeń sprzed 2000 lat. Koncentruje się wokół motywów i dylematów postaci, które skazują Jezusa na śmierć oraz tych, którzy chcą go bronić. Spektakl jest połączeniem teatralnej improwizacji, pantomimy i refleksji zogniskowanej na stacjach Drogi Krzyżowej.

Ostatnia edycja projektu trwała od 5 do 7 kwietnia 2019 r. W trakcie warsztatów uczestnicy zrealizowali spektakl teatralny według scenariusza i w reżyserii Iwony Podlewskiej.

Projekt realizowany w ramach Laboratorium wrażliwości estetycznej i społecznej, Gmina Wrocław

Galeria filmów: