Top

Projekty charytatywne


Szczególnie w okresie świąteczno-noworocznym oraz w trakcie organizowanych przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka imprez, gdy trafia do nas więcej publiczności, staramy się uwrażliwiać dzieci na los drugiego człowieka i zwierząt w myśl hasła radość tworzenia z radością dzielenia, staramy się wspierać akcje innych organizatorów.

Wśród dotychczas zrealizowanych projektów charytatywnych znalazły się m.in.:

• „Gore gwiazda”. Dzieci z Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przygotowały spektakl jasełkowy „Gore gwiazda”, w którym pokazały polską tradycję kolędowania oraz ludowe zwyczaje świąteczne. Cały dochód ze sprzedanych biletów i cegiełek został przeznaczony na pomoc dla Uli, która tuż przed maturą zachorowała na stwardnienie rozsiane. Projekt honorowym patronatem objęła Prezydentowa Wrocławia Anna Dutkiewicz.;

• „Teatr za Jeden Uśmiech” to akcja charytatywna zainicjowana przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka przeprowadzona przez dzieci dla dzieci polegająca na prezentacji etiud we Wrocławskich szpitalach w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

• „Obrazek wigilijny” to inicjatywa oddolna dzieci z Wrocławskiego Centrum mająca na celu pomoc swoim rówieśnikom z domu dziecka. W okresie bożonarodzeniowym przygotowały spektakl teatralny. Spektakl był grany kilka razy, a zysk ze sprzedanych biletów został przeznaczony na ufundowanie regularnych warsztatów teatralno-plastycznych dzieciom w Domu Dziecka nr 5 przy ul. Chopina. Projekt charytatywny pod honorowym patronatem Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. Andrzeja Wiszniewskiego;

• „Serce za serce”, akcja w ramach której dzieci wykonały prace plastyczne, które zostały wręczone sponsorom na balu charytatywnym organizowanym przez Annę Dutkiewicz, na rzecz chorej dziewczynki;

•  „Ufunduj bilet”- W ramach naszej codziennej działalności uwzględniamy potrzebę działań charytatywnych oraz umożliwianie dostępu do kultury dzieciom, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na udział w warsztatach artystycznych czy oglądanie spektakli Na nasze spektakle niedzielne przygotowujemy specjalne wejściówki dla wychowanków domów dziecka i innych placówek/organizacji pomocy dzieciom, istnieje możliwość ufundowania biletów dla dzieci, których nie stać na ich zakup.

• zbiórka funduszy na rzecz:  schroniska dla zwierząt; na działania Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI; na Akcję Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej;

• udział w ogólnopolskiej akcji „Zaczytani”, służącej tworzeniu bibliotek na dziecięcych oddziałach szpitalnych, w hospicjach i domach dziecka.