Top

Projekty międzynarodowe


W ciągu 15 lat naszej działalności zorganizowaliśmy ponad 20 projektów międzynarodowych: wymiany młodzieżowe, konferencje, wizyty studyjne, szkolenia i seminaria, w których udział wzięło około 600 osób z 25 europejskich krajów.

Naszymi działaniami staramy się wpisywać w debatę na temat kształtu współczesnej edukacji, kierując gros naszych przedsięwzięć do młodzieży pozostającej na marginesie oficjalnej edukacji. Proponujemy uczenie się przez udział w międzynarodowych działaniach młodzieżowych stanowiący ważny i efektywny instrument, który służy uatrakcyjnieniu nauki, rozbudzaniu gotowości do uczenia się przez całe życie i integracji społecznej młodzieży. Uczenie się nieformalne umożliwia tej grupie osób nabywanie niezbędnych kompetencji i przyczynia się do jej indywidualnego rozwoju, integracji społecznej i aktywności obywatelskiej, zwiększając w ten sposób jej szanse na znalezienie zatrudnienia.

 

1.Polsko-niemiecka wymiana dziecięca "Teraz dzieci": 2013-19

Projekt edukacji wielokulturowej dla dzieci realizowana poprzez warsztaty teatralne. Czytaj więcej
 

2. Polsko-angielsko-chorwacka wymiana młodzieży „Wrocław – miasto spotkań”: 2012 rok

Wspólne warsztaty plastyczne, filmowe i teatralne dla młodzieży z trzech krajów.

 

3. Międzynarodowe seminarium „The role of theatre in non formal education”: 2009 rok.

Spotkanie przedstawicieli 13 organizacji z całej Europy zajmujących się  wykorzystaniem teatru i dramy w procesie edukacji nieformalnej.

 

4. „Let’s love memories!”: Wizyta przygotowawcza, 2009 rok.

Wizyta przedstawicieli organizacji z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec mająca na cel przygotowanie projektu szkoleniowego pracowników młodzieżowych. 

 

5. „Hip-hop Break dance is something you live!”:  Multilateralna wymiana młodzieżowa, 2007 rok

Taneczno-artystyczny projekt dla młodzieży pochodzącej z blokowisk dużych miast.

 

6. The youth theatre in practice” – wielostronna wymiana młodzieżowa (polsko-niemiecko -ukraińsko-mołdawska), 2006 rok.

Międzynarodowy projekt warsztatów teatralnych dla młodzieży zorganizowany we Lwowie. 

 

7. The Europe Explorer II, bilateralna wymiana młodzieżowa, rok 2006

Wymiana mająca za cel dokumentowanie i opracowanie tradycyjnych tańców europejskich oraz tańców mniejszości narodowych. Efektem tej pracy jest płyta edukacyjna.

 

8. „Opening up to Europe” („Otworzyć się ku Europie”): Seminarium kontaktowe, 2004 rok

Seminarium kontaktowe liderów młodzieżowych z całej Europy przy wsparciu i udziale władz miasta Wrocławia.

 

9. Variations of common steps- Multilateralny projekt taneczny, 2003 rok.

Spotkanie i integracja młodych z różnych krajów mające na cel pobudzenie zainteresowania bogactwem kultury europejskiej przez naukę tańców narodowych i regionalnych.

 

 

 

Galeria zdjęć: