Top

Projekty międzypokoleniowe


Warsztaty teatralne i filmowe dla rodzin wielopokoleniowych, osób dorosłych, studentów i seniorów z wrocławskich Domów Pomocy Społecznej.

Teatr Trzech Generacji to cykliczne zajęcia warsztatowe na których międzypokoleniowe grupy złożone z osób starszych, studentów i rodzin wielopokoleniowych tworzą spektakl teatralny oraz etiudy filmowe.  Działania są poprzedzone warsztatami teatralnymi, plastycznymi oraz kulinarnymi, mającymi za cel integrację grupy,  przygotują też  uczestników do wspólnej pracy. W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy pracują nad wspólnym spektaklami, etiudami, które następnie są prezentowane w trakcie uroczystego finału na scenie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu. W roku 2015 nasz projekt został na dowód uznania wpisany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych za udane zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie zarówno  nieznających się osób, należących do różnych pokoleń, jak i całych rodzin wielopokoleniowych. Każdego roku warsztaty trwają od września do grudnia, a miejscem ich realizacji jest zarówno siedziba Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, jak i Domy Pomocy Społecznej. Pierwszy międzygeneracyjny projekt teatralny ruszył we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka już w 2006 roku. Do dziś zrealizowaliśmy 8 edycji projektu, w których udział wzięło ponad 300 osób. Nasza inicjatywna jest odpowiedzią na wszelkiego rodzaju wykluczenie społeczne i związane z tym zaniechanie rozwoju osobistego oraz stereotypowe wzajemne postrzeganie pokoleń. Do realizacji celu planujemy "zaprząc" sztukę. Nasze działania pokazują, że wspólne, międzypokoleniowe aktywności mogą być owocne i przyjemne, mogą przynosić radość i satysfakcję wszystkim uczestnikom. Każda kolejna edycja projektu utwierdza nas w przekonaniu, że na warsztatach międzypokoleniowych stworzyliśmy miejsce, gdzie zarówno dzieci, jak i osoby starsze dobrze się bawią, realizują swoje pasje, rozwijają talenty, a przede wszystkim uczą się od siebie nawzajem.

Opinie o projekcie:

„Uczestnictwo w projekcie było wielką frajdą. Od seniorów nauczyłam się akceptacji dla inności, większej życzliwości i szacunku, współdziałania w grupie” (uczestniczka, 42 lata)

„Warsztaty były dla mnie okazją do spędzania wolnego czasu w sposób inny, ciekawy; ważny, bo trzypokoleniowy. Spotkania z pewnością umacniają więzi rodzinne” (uczestniczka, 64 lata)