Top

Sztuka przez wieki


Okres realizacji: 2015–2016

Uczestnicy: grupy zorganizowane, klasy

Strona internetowa: edukacjakulturalna.centrumtworczosci.pl

„Sztuka przez wieki” to różnorodne zajęcia z zakresu plastyki i teatru, prezentujące sylwetki twórców i poszczególne kierunki artystyczne. Podejmowane tematy to koloryzm, fowizm, neoromantyzm, naturalizm i inne. Wśród omawianych twórców znaleźli się m.in. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski.

Zajęcia miały na celu poszerzenie talentów twórczych oraz wiedzy i świadomości wśród dzieci o utrudnionym dostępie do kultury. Poprzez zaprezentowanie ważnych dla polskiego teatru i malarstwa kierunków artystycznych i ich twórców pragniemy zaszczepić wśród dzieci chęć ciągłego poznawania i uczestnictwa w kulturze.