Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

Czcionka
Kontrast
Dostępność
Przetłumacz
Przekaż darowiznę 
Fundacji
Twoja darowizna sprawi, że centrum twórczości będzie mogło sprawniej pomagać swoim podopiecznym 
Ufunduj warsztaty małemu artyście
Twoja darowizna sprawi, że dziecko z ubogiej rodziny weźmie udział w warsztatach
Ufunduj bilet małemu widzowi
Swoją darowizną możesz uczynić coś naprawdę wielkiego. Dołącz do naszej akcji i wesprzyj tych, którzy nie mają równych szans. Zadbaj o rozwój kulturalny młodego pokolenia i spraw dziecku radość!
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Jesteśmy organizacją pozarządową i od ponad 25 lat realizujemy projekty kulturalne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury ma każde dziecko, gdzie wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Poznaj  fundację
Poznaj naszą historię i siedzibę, założyciela  fundacji, kadrę, instruktorów, jak pomagamy 
Jak pomagamy: cele, działania
Misja/Wizja fundacji
Nasza historia i siedziba
Założycielka fundacji
Kadra Centrum Twórczości
Ach! Teatr
Strona główna Teatru
O Ach! Teatrze
Kalendarz spektakli
Cennik
Bilety
Regulamin
Ach! Teatr jest miejscem, w którym dzieci mogą przenieść się do świata baśni i wyobraźni, od najmłodszych lat poznawać magię teatru i brać udział w fantastycznych przygodach bohaterów spektakli wraz ze swoimi opiekunami. Tworzymy teatr przekazujący wartości, bezpieczny, przyjazny i zaangażowany społecznie. Zapraszamy do miejsca dziecięcych zachwytów!

Regulamin

Rezerwacja

Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonać przez opłatę w systemie rezerwacyjnym lub bezpośrednio opłacając bilety w biurze centrum. System potwierdza dokonanie opłaty drogą mailową. Bilet w formie elektronicznej zostanie wysłany na Państwa adres mailowy podany podczas procesu zakupu. Nie przyjmujemy rezerwacji biletów indywidualnych na niedzielne spektakle telefonicznie. W przypadku wolnych miejsc na spektakle istnieje możliwość zakupu biletu gotówką na 1 godzinę przed spektaklem lub w tygodniu w biurze naszej Fundacji.

Dla grup zorganizowanych rezerwujemy miejsca przez formularz zgłoszeniowy, drogą mailową lub telefoniczną. Grupy dokonują opłaty standardowym przelewem.

Anulowanie rezerwacji i zwrot (w przypadku zakupu przez Dot Pay)

W przypadku biletów dla osób indywidualnych ich anulowanie jest możliwe wyłącznie do 3 dni przed spektaklem (w przypadku niedzielnych spektakli anulowanie biletów możliwe jest do czwartku do godziny 16:00), po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym. Zwrot kosztów wykonywany jest na konto, z którego opłacono bilety. Nie zwracamy kosztów niewykorzystanych biletów, zgłoszonych po powyższym terminie.

Wystawianie faktur VAT

Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT po wcześniejszym poinformowaniu o takiej potrzebie pracowników Fundacji.

Regulamin rezerwacji biletów dla osób indywidualnych na spektakle we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów na spektakle wystawiane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka (zwane w dalszej części Centrum).
 2. Rezerwacji biletów na spektakle dla osób indywidualnych wystawiane przez Centrum można dokonywać osobiście w Biurze Centrum oraz przez system rezerwacyjny.
Rezerwacja jest potwierdzana drogą mailową, po zaksięgowaniu opłaty. Rezerwacje wykonane bez opłaty są anulowane po 15 min. Anulowanie i zwrot jest możliwy wyłącznie do 3 dni przed spektaklem (czwartek), po zgłoszeniu telefonicznym lub mailowym do godz. 16:00. Zwrot kosztów wykonywany jest na konto, z którego opłacono bilety.
 1. Opłacenie biletów jest możliwe z góry przez system rezerwacyjny lub bezpośrednio w biurze Centrum.
 2. Odbiór biletów jest możliwy w biurze w godzinach pracy Centrum oraz w kasie biletowej przed spektaklem.
Bilety odbierane w kasie biletowej są dostępne najpóźniej na 15 min przed spektaklem, po tym czasie kasa może być zamknięta. W niedziele kasa biletowa jest czynna 1 godz. przed rozpoczęciem spektaklu. W przypadku opóźnienia w odbiorze biletów lub niezgłoszenie rezygnacji z rezerwacji biletów w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 5, Centrum nie zwraca pieniędzy za opłacone bilety.
 1. Dokonanie rezerwacji na spektakl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Na spektakl należy przybyć najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem przedstawienia. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na salę po rozpoczęciu przedstawienia. W przypadku spóźnienia na przedstawienie Centrum nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety.

Regulamin sprzedaży biletów internetowych
za pośrednictwem strony internetowej Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej www.centrumtworczosci.pl, zwanych dalej Kupującym.
 2. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 29a, 50-138 Wrocław, NIP 897-167-91-68, zwane dalej Sprzedającym lub Centrum.
 3. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Dotpay, administrowany przez Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, posiadający NIP 634 266 18 60.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.
 5. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów określonych na stronie internetowej centrumtworczosci.pl:
  • rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
  • uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie, przelewem bankowym on-line;
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 7. Kupujący nie może dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego wpłaty na jego rachunku bankowym dokonanej przez Kupującego.
 9. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 15 min od jego utworzenia. W wypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018 poz. 2519), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej centrumtworczosci.pl.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT należy skontaktować się z biurem Centrum.
 13. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata, w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.
 14. W systemie sprzedaży biletów on-line, możliwy jest zakup biletów indywidualnych dla dorosłych i dzieci, specjalnych dla uczestników warsztatów, pracowników firm partnerskich, przy zakupie powyżej 5 biletów oraz promocyjnych dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 15. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety specjalne oraz promocyjne, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety specjalne oraz promocyjne bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
 16. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się przed rozpoczęciem danego spektaklu. W tym czasie istnieje możliwość zakupu wyłącznie w kasie biletowej.
 17. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany w trakcie płatności. Bilet można odebrać bezpośrednio w Centrum w godzinach pracy biura lub w kasie biletowej na 1 h przed spektaklem.
 18. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedający prosi o wypełnienie formularza rezerwacyjnego lub kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Centrum, (tel. 71 341 80 02 lub biuro@centrumtworczosci.pl).
 19. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.
 20. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny( U. 2000 nr 22 poz. 271), Sprzedawca nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany lub przypadku anulowania rezerwacji określonej w „Regulaminie rezerwacji biletów na spektakle dla osób indywidulnych we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka”
 21. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.
 22. Kupujący ma możliwość przesyłać Sprzedającemu uwagi dotyczące sprzedaży biletów objętej niniejszym Regulaminem lub reklamacje drogą elektroniczną na adres biuro@centrumtworczosci.pl. Sprzedający ustosunkuje się do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.
 24. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Centrum oraz kasy biletowej Sprzedającego, opublikowane zostały na stronie internetowej centrumtworczosci.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.
 25. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia przez Kupującego.
 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 27. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.
 28. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 29. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669.) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 30. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
 31. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie internetowej Sprzedającego.

Centrum
Twórczości
Dziecka

Jesteśmy organizacją pozarządową i od ponad 20 lat realizujemy projekty kulturalne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury ma każde dziecko, gdzie wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Kontakt

ul. Kuźnicza 29a, II piętro
50-138 Wrocław
NIP 897-167-91-68
Telefon: 661 136 434

 

Poniedziałek 11:00-19:30
Wtorek 12:00-19:30
Środa 10:00-19:00
Czwartek 12:00-20:00

Strona jest własnością Fundacji Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
homeapartmentheartstareyefile-emptygraduation-hatlicensepicturebookuserusersbubbleselectsmileclockmagnifiermenulist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram