Top

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA
WROCŁAWSKIEGO CENTRUM TWÓRCZOŚCI DZIECKA

 
1.    Voucher Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka uprawnia do nabycia jednorazowego biletu na spektakl.
2.    Bilet na spektakl przeznaczony jest dla 1 osoby (dziecka lub osoby dorosłej).
3.    Aby zrealizować Voucher, należy dokonać rezerwacji telefonicznie lub osobiście w biurze Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka najpóźniej 3 dni przed terminem spektaklu w miarę wolnych miejsc (np. jeśli spektakl jest w niedzielę, ostateczny termin rezerwacji to czwartek; w miarę wolnych miejsc).
4.    W przypadku rezerwacji telefonicznej należy podać numer Vouchera.
5.    Bilety na spektakl można odebrać wcześniej w biurze Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka lub w dniu spektaklu w kasie, okazując aktualny Voucher.
6.    Termin realizacji Vouchera nie ulega przedłużeniu.
7.    Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
8.    Voucher nie podlega zwrotowi.
9.    Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
10.    Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.