Top

Szkoła w mieście


Istnieje możliwość uczestnictwaw spektaklu w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław.