Top

Nowy sezon artystyczny pod hasłem: „Twórczość? Naturalnie!"


Twórczość to cecha każdego człowieka. Dziecko w sposób spontaniczny wierzy w swój potencjał twórczy. Zadaniem opiekuna artystycznego jest więc pomóc mu w jego rozwijaniu. W czasie warsztatów w Centrum Twórczości staramy się rozwijać wrażliwość młodych ludzi w obszarze kultury, ale nie chcemy zapominać o przyrodzie. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć drzemiącą w nas kreatywność z dbałością o ziemię, która jest naszym domem! Dlatego w tym sezonie  artystycznym w trakcie warsztatów chcemy przyczynić się do tworzenia lepszego świata dla naszej planety. Poprzez tematykę zajęć, motywy naturalne, tworzenie przedmiotów z recyklingu uwrażliwić młode pokolenie na sprawy Ziemi.

Ważne, aby wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego stylu życia. Cieszymy się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

#twórczość? #naturalnie! #natura #w #Centrum #kultury #kultura #w #Centrum #natury #Centrum #w #zgodzie #z #naturą #eko #zerowaste #recykling #naturalnie #twórczy #dzieci i#natura #przyroda #jestemeko #minimalizm #ekologicznie #twórczość #nowaste #nowasteliving