Top

Co dają warsztaty artystyczne dzieciom?


Istotą działalności Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka jest kształtowanie kreatywnych osobowści, które charakteryzują się:
- otwartością na innych, na nowe myśli i poglądy
- umiejętnością współpracy i komunikowania się
- zdolnością do zadziwienia światem, postrzeganiem tego co niezwykle
- energią, fantazją, entuzjazmem, odwagą i spontanicznością
- zdolnością do rozwoju i samorealizacji
- umiejętnością przezwyciężania nawyków myślowych
- intuicją i pomysłowością
- wrażliwością na los drugiego człowieka

W naszych kursach mają szansę uczestniczenia wszystkie dzieci; wierzymy bowiem głęboko, że każdy posiada talenty jawne i ukryte. Zadaniem opiekuna artystycznego jest pomoc w ich rozpoznaniu i rozwijaniu. Dziecko musi poznać różnorodne środki wyrazu artystycznego, aby móc dokonać indywidualnego wyboru dziedziny sztuki, która najbardziej odpowiada jego osobowości. Dlatego w ramach jednego cyklu proponowane są różnorodne zajęcia: teatr, muzyka, plastyka.

Jakie korzyści dają warsztaty teatralne?

Teatr przenosi dzieci w wymarzony, bajkowy świat ról, rozwija osobowość, poczucie estetyczne, rozładowuje napięcia, umożliwa poszukiwanie własnego sposobu na oddanie przeżyć.
Cele warsztatów teatralnych:
- twórcze fantazjowanie
- przezwyciężanie strachu i tremy przez zabawę
- wzbogacanie słownictwa i rozwijanie pamięci
- nauka logicznego opanowania tekstu i interpretacji
- nauka wyrażania uczuć i emocji przez improwizację
- wspieranie spontanicznej, właściwej naturze dziecka, ekspresji przez zabwy dramowe
- ćwiczenia poprawności wymowy i prawidłowego oddechu
- redukowanie napięć i frutracji, dzięki osiąganym sukcesom artystycznym

Ogromne możliwości wychowawcze dramatu zostały nie tylko dostrzeżonne, lecz od ponad półwiecza wykorzystane w praktyce, zwłaszcza w szkolnictwie anglosaskim. Uczniowie, którzy przeszli w czasie nauki przez praktykę teatralną, mają łatwiejszy start w dorosłe życie, łatwiej i szybciej nawiązują kontakty, są bezpośredni, przekonywujący, nie boją się wystąpień publicznych.

Jakie korzyści dają warsztaty plastyczne?

Dziecko, tworząc prace plastyczne, rozwija własną wyobraźnię, pomysłowość. Dotykanie, manipulowanie, przyklejanie, nadawanie formy, sprawia dzieciom ogromną radość. Wykonane prace pozwalają na wyrażanie swoich uczuć i komunikowanie się z otoczeniem.
Cele warsztatów plastycznych:
- rozwijanie myślenia twórczego i abstrakcyjnego z uwzględnieniem indywidualności dziecka
- kształtowanie ekspresji plastycznej
- budzenie zainteresowania dorobkiem sztuk wizualnych
- poznanie przez dzieci wielu technik plastycznych
- zachęcanie do poszukiwań własnej formy wyrazu dla przeżyć i doświadczeń

Jakie korzyści dają warsztaty muzyczne?

W muzyce i ruchu tkwią olbrzymie możliwości wyzwalania u dzieci swobody, radości. Zabawy umuzykalniające rozwijają podstawowe zdolności muzyczne: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną. Do działań muzycznych aktywizowane są wszystkie dzieci bez względu na posiadane zdolności.
Cele warsztatów muzycznych:
- rozwój podstawowych zdolności muzycznych i muzyklaności
- kształtowanie wyobraźni muzycznej
- rozwiajnie poczucia rytmu
- refleksyjne słuchanie muzyki, estetyczne odczuwanie
- twórczość muzyczna - wolne muzykowanie
- śpiew, nauka interpretacji piosenek
- gra na instrumentach