Top

Dlaczego warto zapisać klasę na warsztaty artystyczne?


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka wspiera szkoły i przedszkola w realizowaniu zadań z zakresu edukacji kulturalnej i kształtowania wrażliwości estetycznej dzieci. Głównym założeniem warsztatów artystycznych jest odkrywanie w dziecku jego talentów i umożliwianie mu rozwoju. Bierzemy udział w kształtowaniu postaw i zachowań, które służą rozwojowi nie tylko artystycznemu, ale i społecznemu. Udział w warsztatach artystycznych wspiera dziecko w nauce wytrwałości, otwartości na świat i drugiego człowieka, kształtuje także poczucie własnej wartości.
W naszym Centrum doceniamy dziecięcą kreatywność, wspieracmy dzieci w nauce podejmowania samodzielnych inicjatyw (nie tylko artystycznych) oraz wzmacniamy dobre zachowania dzieci podczas pracy w grupie. Mamy świadomość, że aktywny udział w warsztatach wpływa korzystnie na integrację klas, dlatego dążymy do angażowania wszystkich dzieci w aktywność podczas zajęć.


Co nas wyróżnia?

  • warsztaty są zgodne z podstawą programową;
  • dysponujemy sceną teatralną z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i rekwizytami;
  • warsztaty pozwalają nauczycielowi zyskać nowe spojrzenie na ucznia i jego talenty;
  • posiadamy wykwalifikowaną kadrę instruktorów;
  • zajęcia służą rozwojowi nie tylko artystycznemu, ale i społecznemu;
  • zajęcia uczą wytrwałości, otwartości na świat i drugiego człowieka;
  • zajęcia kształtują poczucie własnej wartości.