Top

Co nas wyróżnia


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka wspiera szkoły i przedszkola w realizowaniu zadań edukacji kulturalnej i kształtowaniu wrażliwości estetycznej dzieci. Głównym założeniem warsztatów artystycznych jest odkrywanie w dziecku jego talentów i umożliwianie ich rozwoju. Bierzemy bowiem udział w kształtowaniu postaw i zachowań, które służą rozwojowi nie tylko artystycznemu, ale i społecznemu. Udział w warsztatach artystycznych pomaga dziecku uczyć się wytrwałości, otwartości na świat i drugiego człowieka, kształtować poczucie własnej wartości.
Inne korzyści płynące z edukacji artystycznej to docenienie dziecięcej kreatywności, nauka podejmowania samodzielnych inicjatyw (nie tylko artystycznych), wspieranie dobrych zachowań w pracy w grupie. Aktywny udział w zajęciach integruje klasy.


Co nas wyróżnia

  • warsztaty są zgodne z podstawą programową
  • dysponujemy sceną teatralną z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i rekwizytami
  • warsztaty pozwalają nauczycielowi zyskać nowe spojrzenie na ucznia i jego talenty
  • posiadamy wykwalifikowaną kadrę instruktorów
  • zajęcia służą rozwojowi nie tylko artystycznemu, ale i społecznemu
  • zajęcia uczą wytrwałości, otwartości na świat i drugiego człowieka
  • zajęcia kształtują poczucie własnej wartości