Top

Szkoła w mieście


Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach programu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław. Warsztaty artystyczne zgodne są z podstawą programową we wszystkich typach szkół.