Top

Warsztaty muzyczne


Warsztaty w postaci zabaw, które rozwijają podstawowe zdolności muzyczne: słuch, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię. Do działań muzycznych aktywizowane są wszystkie dzieci bez względu na posiadane zdolności.

W PROGRAMIE: rozwój podstawowych zdolności muzycznych i muzykalności, kształtowanie wyobraźni muzycznej, rozwijanie poczucia rytmu, refleksyjne słuchanie muzyki – estetyczne odczuwanie, twórczość muzyczna – wolne muzykowanie, śpiew, nauka interpretacji piosenek, gra na instrumentach, zespołowe muzykowanie.