Top

Warsztaty muzyczne


Warsztaty obejmują zabawy, które rozwijają podstawowe zdolności muzyczne: słuch muzyczny, wrażliwość na barwę dźwięków, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną. Do działań muzycznych aktywizowane są wszystkie dzieci bez względu na posiadane zdolności.

W PROGRAMIE: rozwój podstawowych zdolności muzycznych i muzykalności, kształtowanie wyobraźni muzycznej, rozwijanie poczucia rytmu, refleksyjne słuchanie muzyki – estetyczne odczuwanie, twórczość muzyczna – wolne muzykowanie, śpiew, nauka interpretacji piosenek, gra na instrumentach, praca w zespole.