Top

Warsztaty ruchowe dla Przedszkoli i Szkół we Wrocławiu


Warsztaty ruchowe wzmacniają pewność siebie i samoocenę dziecka

Szukasz zajęć dla swojej grupy, które pozwolą wykazać się jej kreatywnością? Wybierz się ze swoją klasą na warsztaty ruchowe do Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu! Głównym celem warsztatów jest stworzenie dzieciom przestrzeni, w której poprzez m.in. elementy pantomimy będą mogły swobodnie wyrazić siebie w ruchu, niezależnie od umiejętności i predyspozycji. Zajęcia są wszechstronnie rozwijające, uaktywniają wyobraźnię, kształtują zdolność autoprezentacji oraz indywidualność uczestnika warsztatów. Poprzez wspólne przygotowywanie etiud dzieci uczą się także współpracy w grupie, wspierając tym samym proces dydaktyczny wychowawców klas.  

Jakie korzyści mają warsztaty ruchowe dla dziecka?

  • Pozwalają odkryć radość ruchu płynącą z inwencji.
  • Doskonalą koordynację ruchową.
  • Kształtują prawidłową postawę ciała i grację ruchu.
  • Wzmacniają pewność siebie i samoocenę dziecka.
  • Kształtują świadomość ciała.

Jakie korzyści mają warsztaty ruchowe dla nauczyciela?

  • Warsztaty ruchowe w Centrum Twórczości pozwalają nauczycielowi na nowo spojrzeć na swoich podopiecznych
  • Realizujemy podstawę programową
  • Zajęcia realizowane również w ramach programu "Szkoła w mieście" we Wrocławiu.
  • Integracja klasy i świetna zabawa

W programie: 

zabawy ruchowe indywidualne, w parach i grupie, krótkie etiudy oraz zadania aktorskie przygotowane w formie zabawy, elementy pantomimy i tańca.

Galeria filmów: