Top

Warsztaty teatralne


Uczą opanowania mimiki i gestu. Pomagają przezwyciężyć strach i tremę. Wzbogacają słownictwo i rozwijają pamięć. Ćwiczą poprawną wymowę i prawidłowy oddech. Kształtują świadomość ciała.

W PROGRAMIE: elementarne zadania aktorskie, krótkie sceny improwizowane, ćwiczenia dykcji.

Warsztaty teatralne dla dzieci młodszych (przedszkole) obejmują zabawy inspirowane tekstami bajek, służą tworzeniu improwizowanych scenek na podstawie tekstu. Uczestnicy z wykorzystaniem rekwizytu i elementów scenografii występują na profesjonalnej scenie. 


Dzieciom starszym (szkoły podstawowe, gimnazja) proponujemy warsztat słowno-muzyczny połączony z ruchem scenicznym: uczestnicy, inspirowani tekstem literackim (prosty wiersz, fragment prozy, wyliczanka) uczą się go interpretować, wyrażać emocje, przekładać tekst na sytuację sceniczną. Zajęcia służą nie tylko osobistemu rozwojowi uczestników, lecz także integracji grupy (uczestnicy wykonują ćwiczenia wspólnie, od wspólnego działania zależy sukces całej grupy). 
 

Galeria zdjęć: