Top

Zapisy i cennik warsztatów dla grup


Jak zarezerwować termin warsztatów?

 • Skontaktuj się z biurem Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania: tel. 71 341 80 02, e-mail: achteatr@centrumtworczosci.pl
 • Zapoznaj się z regulaminem warsztatów
 • Następnie wyślemy do Ciebie na e-maila kartę zgłoszeniową ze wszystkimi szczegółami
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław (z terminem płatności 30 dni; w okresach krańcowych - czerwiec oraz grudzień termin płatności może ulec skróceniu).

Płatności:

 • Płatności za warsztaty należy dokonać gotówką w dniu warsztatów, przed rozpoczęciem zajęć w biurze naszego Teatru (II piętro).
 • Istnieje również możliwość uiszczenia płatności przelewem, ale najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.
 • Wystawiamy fakturę
 • W przypadku programu "Szkoła w mieście" w dniu warsztatów wystawiamy fakturę z terminem płatności do przedstawienia w Gminie Wroclaw.

Cennik warsztatów:

Dla grupy maksymalnie 15-osobowej:
45 minut – 170 zł
1 godz. – 220 zł
1,5 godz. - 320 zł
2 godz. – 420 zł

Dla grupy maksymalnie 30-osobowej:
45 minut – 320 zł
1 godz. – 420 zł
1,5 godz. - 620 zł
2 godz. – 820 zł

Najczęstsze wybory nauczycieli:

 • Dla grupy do 15 osób: 1,5 godzinne zajęcia teatralno-ruchowe, koszt: 320 zł
 • Dla klasy do 30 osób: 2-godzinne zajęcia teatralno-plastyczne lub teatralno-ruchowe, koszt: 820 zł
 • Dla grupy 45-osobowej: zajęcia trwające 2 godz. i 15 minut lub 3 godz. teatralno-ruchowo-plastyczne. Grupa 45-osobowa dzielona jest na 3 podgrupy i każda ma warsztat teatralny, ruchowy i plastyczny. Koszt 2 godz. i 15 minut: 1530 zł Koszt 3 godz. zajęć: 1920 zł

W jednym czasie możemy przyjąć maksymalnie 60 osób na warsztaty artystyczne.