Top

Jak się zapisać?


Jak zarezerwować termin warsztatów?

  • skontaktuj się z biurem Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania: tel. 71 341 80 02, e-mail: biuro@centrumtworczosci.pl
  • wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz zapoznaj się z regulaminem warsztatów
  • dokonaj opłaty gotówką najpóźniej w dniu warsztatów, przed ich rozpoczęciem 
  • istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław (z terminem płatności 30 dni; w okresach krańcowych - czerwiec oraz grudzień termin płatności może ulec skróceniu).