Top

Zapisy i cennik warsztatów dla grup


Jak zarezerwować termin warsztatów?

 • Skontaktuj się z biurem Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania: tel. 71 341 80 02, e-mail: achteatr@centrumtworczosci.pl
 • Zapoznaj się z regulaminem warsztatów
 • Następnie wyślemy do Ciebie na e-maila kartę zgłoszeniową ze wszystkimi szczegółami
 • Istnieje możliwość uczestnictwa w warsztatach w ramach projektu „Szkoła w mieście” i otrzymania faktury przelewowej do przedstawienia w Gminie Wrocław (z terminem płatności 30 dni; w okresach krańcowych - czerwiec oraz grudzień termin płatności może ulec skróceniu).

Płatności:

 • Płatności za warsztaty należy dokonać gotówką w dniu warsztatów, przed rozpoczęciem zajęć w biurze naszego Teatru (II piętro).
 • Istnieje również możliwość uiszczenia płatności przelewem, ale najpóźniej 7 dni przed terminem warsztatów.
 • Wystawiamy fakturę
 • W przypadku programu "Szkoła w mieście" w dniu warsztatów wystawiamy fakturę z terminem płatności do przedstawienia w Gminie Wroclaw.

Cennik warsztatów:

Dla grupy maksymalnie 15-osobowej:
1 godz. – 240 zł
1,5 godz. - 350 zł
2 godz. – 460 zł

Dla grupy maksymalnie 30-osobowej (praca w dwóch podgrupach po 15 osób):
45 minut – 360 zł
1 godz. –  480 zł
1,5 godz. - 700 zł
2 godz. – 920 zł

Najczęstsze wybory nauczycieli:

 • Dla grupy do 15 osób: 1,5 godzinne zajęcia teatralno-ruchowe, koszt: 350 zł
 • Dla klasy do 30 osób: 2-godzinne zajęcia teatralno-plastyczne lub teatralno-ruchowe, koszt: 920 zł
 • Dla grupy 45-osobowej: Grupa 45-osobowa dzielona jest na 3 podgrupy po 15 osób, każda z grup uczestniczy w warsztacie teatralnym, ruchowym i plastycznym. Są to zajęcia teatralno-ruchowe-plastyczne trwające 2 godz. i 15 minut lub 3 godz. Koszt 2 godz. i 15 minut: 1620 zł Koszt 3 godz. zajęć: 2040 zł

W jednym czasie możemy przyjąć maksymalnie 60 osób na warsztaty artystyczne.