Top

Formularz na warsztaty rodzinne


Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669). Jednocześnie informujemy, iż Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka z siedzibą przy ul. Kuźniczej 29a we Wrocławiu, jest administratorem Państwa danych. Jak również informujemy, że mają Państwo możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669).