Dzień Dziecka w Teatrze
Wieczór Patriotyczny
Teatr za jeden uśmiech
Program bezpłatnych biletów na spektakle dla dzieci
Repertuarowy Teatr Dziecięcy
Warsztaty dla świetlic i miejskich ośrodków socjoterapii
Mikołajki w Teatrze
Projekt zrealizowany 1