Top

Międzynarodowa Konferencja "Edukacja kulturalna a kapitał społeczny"


Jak tworzyć przestrzeń, w której dostęp do kultury mają wszystkie dzieci? Jak mądrze wspierać rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia? Jak sztuka może posłużyć do odkrywania świata szlachetnych wartości przez dzieci?

Brak  lub ograniczenie szansy uczestnictwa i tworzenia dóbr kultury stanowi podstawowe wyzwanie społeczne w XX wieku. W ostatnich latach wiele mówi się o inkluzywności działań instytucji kulturalnych. Jako Centrum wierzymy, że nie tylko każda młoda osoba ma prawo posiadać dostęp do kultury, lecz że w każdej tkwi potencjalny twórca. Trzeba tylko dać jej możliwość okazania tego. Istotą działalności Centrum jest kształtowanie kreatywnych osobowości poprzez działania w różnych dziedzinach sztuki. Od wielu lat prowadzimy projekty artystyczne wspierające dzieci i młodzież o mniejszych szansach pochodzące z rodzin wielodzietnych, działania międzypokoleniowe, która mają m. in. na celu wzmocnienie więzi rodzinnych.  Chcemy się dzielić naszym wieloletnim doświadczeniem oraz wspólnie z Państwem poznawać nowe metody pracy. Ważnym aspektem działań jest pozyskiwanie środków – w tym pozabudżetowych – na tego typu działalność,  dlatego ten temat również będzie poruszany w trakcie naszej konferencji.

Na konferencję: „Edukacja kulturalna a  kapitał społeczny”, która odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, rodziców, instruktorów, studentów, przedstawicieli władz samorządowych.

Konferencja  odbędzie się  23.11.2018 (piątek) w godz. 10:00 - 19:00 we Wrocławiu, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przy ul. Kuźniczej 29 a, piętro I.

W programie między innymi:

1. Dr Kamila Kamińska, Uniwersytet Wrocławski. Znaczenie miejsca dla edukacji kulturalnej.

2. Małgorzata Strońska, prezes  i założycielka Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. By podać rękę tym, którzy mogą zginąć. Prezentacja działalności WCTD, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla dzieci o mniejszych szansach.

3. Maciej Gnyszka, prezes i założyciel Towarzystw Biznesowych S.A., Warszawa, Gnyszka Fundrasing Advisors. Nie samym grantem żyje człowiek. Pozyskiwanie środków na działania Organizacji ze źródeł pozabudżetowych.

4. David Savill, dyrektor artystyczny Age Exchange, Londyn. Expressing memory and family history through creativity: Artystyczne działania teatralne, międzypokoleniowy transfer wiedzy.

5. Dr Piotr Para, Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa, reżyser, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Rola edukacji kulturalnej w kształtowaniu kompetencji miękkich pożądanych w przyszłości.

6. Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Warszawa. Dlaczego pomagamy takim organizacjom jak Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. O potrzebie i sposobach profesjonalizacji 3 sektora w Polsce.

 

Ważne informacje: 

Koszt: 70 PLN. W ramach opłaty gwarantujemy: materiały konferencyjne, publikacje WCTD, lunch oraz przerwę kawową.

Termin przyjmowania zgłoszeń:  do 16 listopada 2018 (piątek) 

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji: koordynator@centrumtworczosci.pl, tel. 071 341 80 02.