Top

Prelegenci


 

 

 

 

 

Katarzyna Olbrycht, prof. dr hab., profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, kierownik Zakładu Edukacji Kulturalnej, opiekun kierunków: Animacja Społeczno-Kulturalna (studia I.st.) i Edukacja kulturalna (studia II st.). Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują  edukację kulturalną w różnych środowiskach i grupach wiekowych, edukację aksjologiczną szczególnie w zakresie wychowania do wartości. Prowadzone prace sytuują się głównie w nurcie  pedagogiki personalistycznej.

Prof. Katarzyna Olbrycht jest członkiem  Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN i współpracownikiem Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej PAN, członkiem Rad naukowych kilku czasopism naukowych. Współpracuje z Ogólnopolską Radą Szkół Katolickich.

 

 

Małgorzata Strońska, mgr filologii polskiej, pedagog, prezes i założycielka fundacji, menadżer kultury, działacz organizacji pozarządowej;. Po studiach zatrudniona była w firmach handlowych i reklamowych; 1996 - 1999 Specjalista do spraw Centrum Sztuki Dziecka i Marketingu w Teatrze Lalek we Wrocławiu; autorka kilkudziesięciu projektów edukacji kulturalnej, organizator warsztatów dla dzieci i młodzieży (w tym międzynarodowych), spektakli, akcji charytatywnych, kursów animacji kulturalnej dla nauczycieli-instruktorów teatru, współorganizator przeglądów teatrów szkolnych; W 1998 roku  założyła Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka i została jego prezesem; WCTD prowadzi szerokie projekty edukacji kulturalnej, organizuje spektakle i warsztaty dla dzieci od 12. miesiąca życia; tworzy przestrzeń kulturalną dla 300 osób tygodniowo; organizuje projekty międzypokoleniowe dla grup i osób indywidualnych;

W ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 realizowała projekt "Edukacja Kulturalna przeciw wykluczeniu"; Aktywnie angażuje się w rozwój lokalnej społeczności powiatu Trzebnickiego, za co została uhonorowana wieloma wyróżnieniami. Jako wolontariuszka wspiera odbudowę kościoła w Hodowicy na Ukrainie

 

Lidia Kuczmierowska, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej oraz MBA na Akademii Koźmińskiego. Na początku lat 90. trafiła do sektora pozarządowego. Po ukończeniu dwuletniego kursu trenerskiego prowadzonego przez amerykańskich konsultantów rozpoczęła działalność szkoleniową. Szkoliła pracowników NGO, jednostek samorządowych oraz MŚP w Polsce, Chorwacji, Ukrainie, Białorusi i w Kosowie. Pełniła funkcję dyrektora Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, była dyrektorem programów krajowych Fundacji Batorego, zarządzała spółką z branży IT. Obecnie pracuje dla Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich oraz jako trener i konsultant w ramach własnej firmy.

 

 

 

David Savill, Dyrektor Artystyczny Age Exchange, ukończył London Drama Centre i dołączył do Age Exchange w 1998 roku. Posiada ogromne doświadczenie jako reżyser, nauczyciel i pisarz w dziedzinie sztuki teatralnej i reminiscencyjnej i jest odpowiedzialny za zasięg programu Age Exchange i projekty międzypokoleniowe. Stworzył i koordynował ponad 250 projektów od momentu dołączenia w kraju i za granicą. W ostatnich latach David prowadzi  pracę nad rozwojem programu sztuki wspomnień skierowanego do osób z demencją.

 

 

 

Maciej Gnyszka, z wykształcenia architekt i socjolog, członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Obecnie jest fundraiserem, przedsiębiorcą i blogerem (www.maciejgnyszka.pl). W 2009 r. założył Gnyszka Fundraising Advisors, pierwszą polską agencją fundraisingową. Od tego czasu GFA zebrało prawie 5 000 000 zł dla organizacji pozarządowych. W 2010 z inicjatywy Macieja Gnyszki powstały Towarzystwa Biznesowe – sieć prężnych klubów networkingowych. Od 2011 r. Maciej wraz ze wspólnikiem prowadzi agencję Pracownia Synergii. Prócz kampanii promocyjnych, firma wspiera przedsiębiorców w nawiązywaniu aliansów strategicznych, zdobywaniu inwestorów i innych form finansowania. Autor książek – "Fundraising. Pierwszy polski praktyczny podręcznik", oraz "Dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić by zaczął".

 

 

 

Piotr Para, dr socjologii; wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej; reżyser teatru dzieci i młodzieży z wieloletnim doświadczeniem; pedagog; aktor-mim, w przeszłości aktor Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego; założyciel Teatru Pantomimy AP; główny reżyser projektów międzynarodowych realizowanych przez WCTD  (np. „W poszukiwaniu śladów”).Wyreżyserował kilkanaście spektakli z udziałem dzieci i młodzieży, pracuje ze wszystkimi grupami wiekowymi, prowadzi warsztaty dla multiplikatorów i pedagogów. Od 2000 roku reżyser, scenarzysta młodzieżowej grupy teatralnej.