Top

Program


Program Międzynarodowej Konferencji pt. „Edukacja kulturalna a kapitał społeczny”  

pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.

23.11.2018, ul. Kuźnicza 29a, I piętro

 

10:00 – 11:00 rejestracja uczestników

11:00 uroczyste otwarcie konferencji

11:30 Dr Kamila Kamińska, Uniwersytet Wrocławski. Edukacja kulturalna a kapitał społeczny.

12:00 Małgorzata Strońska, prezes  i założycielka Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka. By podać rękę tym, którzy mogą zginąć. Prezentacja działalności WCTD, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dla dzieci o mniejszych szansach.

12:45 David Savill, dyrektor artystyczny Age Exchange, Londyn. Expressing memory and family history through creativity: Artystyczne działania teatralne, międzypokoleniowy transfer wiedzy.

13:45 obiad

15:00 Piotr Henzler, Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Dlaczego pomagamy takim organizacjom jak Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. O potrzebie i sposobach profesjonalizacji 3 sektora w Polsce (po wykładzie przewidziano 15 min. na pytania).

15:45 Maciej Gnyszka, prezes i założyciel Towarzystw Biznesowych S.A., Gnyszka Fundrasing Advisors Nie samym grantem żyje człowiek. Pozyskiwanie środków na działania Organizacji ze źródeł pozabudżetowych (po wykładzie przewidziano 15 min. na pytania).

16:30 Dr Ewa Tomaszewska, Uniwersytet Śląski. Ubogacająca funkcja sztuki na podstawie Sceny Studenckiej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

17:00 Dr Piotr Para, zastępca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa, reżyser Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Rola edukacji kulturalnej w kształtowaniu kompetencji miękkich pożądanych w przyszłości.

17.30 – 18.30 przerwa kawowa

18:30 „Pinokio” – spektakl Repertuarowego Teatru Dziecięcego, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka