Przejdź do menu
Przejdź do sekcji kontakt

Strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o tym do czego ich używamy. Więcej

Czcionka
Kontrast
Dostępność
Przetłumacz
Przekaż darowiznę 
Fundacji
Twoja darowizna sprawi, że centrum twórczości będzie mogło sprawniej pomagać swoim podopiecznym 
Ufunduj warsztaty małemu artyście
Twoja darowizna sprawi, że dziecko z ubogiej rodziny weźmie udział w warsztatach
Ufunduj bilet małemu widzowi
Swoją darowizną możesz uczynić coś naprawdę wielkiego. Dołącz do naszej akcji i wesprzyj tych, którzy nie mają równych szans. Zadbaj o rozwój kulturalny młodego pokolenia i spraw dziecku radość!
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Jesteśmy organizacją pozarządową i od ponad 25 lat realizujemy projekty kulturalne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury ma każde dziecko, gdzie wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Poznaj  fundację
Poznaj naszą historię i siedzibę, założyciela  fundacji, kadrę, instruktorów, jak pomagamy 
Jak pomagamy: cele, działania
Misja/Wizja fundacji
Nasza historia i siedziba
Założycielka fundacji
Kadra Centrum Twórczości
Ach! Teatr
Strona główna Teatru
O Ach! Teatrze
Kalendarz spektakli
Cennik
Bilety
Regulamin
Ach! Teatr jest miejscem, w którym dzieci mogą przenieść się do świata baśni i wyobraźni, od najmłodszych lat poznawać magię teatru i brać udział w fantastycznych przygodach bohaterów spektakli wraz ze swoimi opiekunami. Tworzymy teatr przekazujący wartości, bezpieczny, przyjazny i zaangażowany społecznie. Zapraszamy do miejsca dziecięcych zachwytów!

ABC Sztuki XX wieku

Warsztaty "ABC Sztuki XX wieku"

Dla kogo są warsztaty

Jednym ze sztandarowych projektów Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka już od wielu lat są warsztaty "ABC Sztuki XX wieku". Zajęcia skierowane są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. To cykliczne i bezpłatne warsztaty artystyczne dla szkół, dzięki którym dzieci mają okazję zapoznać się z najważniejszymi kierunkami twórcami i zjawiskami sztuki XX wieku oraz stworzyć własne dzieła sztuki nowoczesnej.
Każda klasa uczestnicząca w projekcie bierze udział w cyklu trzech spotkań odbywających się we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka (ul. Kuźnicza 29a). Udział w zajęciach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Wrocławia i okolic, także do tych dzieci z mniejszych miejscowości.

Jak wyglądają warsztaty

Zajęcia obejmują cykl trzech spotkań (w czwartki lub piątki) podczas których dzieci pracują w dwóch podgrupach. Każde zajęcia poprowadzi dwóch instruktorów, a pojedyncze zajęcia trwają około 120-150 minut.

Każde spotkanie podzielone jest na:

  • prezentację multimedialną o artystach i sztuce – 30 minut
  • warsztat plastyczny, na którym dzieci będą poznawały techniki i tematykę kierunków sztuki XX wieku oraz przygotowywały prace inspirowane dziełami wielkich artystów – 60 minut
  • warsztat teatralny, podczas którego dzieci będą przygotować prezentację teatralną opartą na wspólnej zabawie – 60 minut

Tematyka spotkań:

  • Kubizm, fowizm, ekspresjonizm.
  • Surrealizm, dadaizm.
  • Sztuka po II wojnie światowej, malarstwo gestu, malarstwo materii, pop art, body painting, happening.

Edycja 2022

Podczas zajęć uczestnicy otrzymywali materiały drukowane do wykonania edukacyjnych gazetek ściennych na terenie szkoły, dzięki czemu mogli utrwalić zdobytą wiedzę oraz zainspirować inne klasy do udziału w warsztatach. Gazetka będzie zawierać reprodukcje najsłynniejszych obrazów, wyjaśnienia terminów artystycznych, notki najwybitniejszych twórców oraz prace dzieci wykonane podczas warsztatów. Podstawowe materiały uczestnicy otrzymają bezpłatne od Centrum. Zwieńczeniem zajęć będzie wspólne przygotowanie gry edukacyjnej, która uporządkuje zdobytą wiedzę.
Uczestnicy, biorąc udział w warsztatach plastycznych i teatralnych oraz w prelekcjach w formie prezentacji multimedialnych, sami stali się artystami i doświadczali konkretnych gatunków sztuki w praktyce. Podczas zajęć dzieci korzystali z możliwości, jakie daje profesjonalna scena oraz używali rekwizytów teatralnych i materiałów plastycznych.

Zajęcia w kreatywny, twórczy sposób połączyły w sobie elementy zabawy i nauki. Dzieci chętnie wypowiadały się na różne tematy związane z obszarem zajęć, wyrażały emocje, rozwijały kreatywność. Dzięki współpracy na zajęciach mogły efektywnie integrować się z grupą i swoimi nauczycielami, co po pandemii COVID-19 wydaje nam się szczególnie ważne. Dodatkowo projekt ten wspomógł nauczycieli w przekazaniu programu nauczania ze sztuk plastycznych w ciekawy sposób, na jaki prawdopodobnie nie ma warunków w wielu szkołach.

Zagraj w Grę Planszową "ABC Sztuki XX wieku"

W ramach projektu powstała specjalna gra planszowa, dzięki której zarówno uczestnicy warsztatów, jak i wszyscy inni pasjonaci sztuki XX wieku mogą sprawdzić swoją wiedzę na ten temat. Opis, zasady i materiały do gry można przeglądnąć i pobrać
Pobierz grę planszową- PDF
Na pierwszej stronie widzimy tytuł ABC sztuki XX wieku - gra planszowa dla 2-5 osób", miniaturkę planszy oraz logotypy: Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wrocławski portal i portal Czas Dzieci. Napisy "Cel gry: Podstawowym celem gry jest przedłużenie wiedzy teoretycznej na temat dzieł i kierunków sztuki XX w. Mamy nadzieję, że gra stanie się również inspiracją do ciekawych działań artystycznych. Przygotowanie gry: Gra składa się z planszy podzielonej na dwie strony formatu A4. Wydrukowane kartki należy nakleić na karton A3 lub skleić przezroczystą taśmą. W zestawie są karty pytań (oznaczone znakiem zapytania) i zadań (oznaczone ikonką pędzla). Karty należy wyciąć i podzielić na stosiki. Karty z pytaniami posiadają 3 stopnie trudności: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. Po drugiej stronie kart należy narysować odpowiedni symbol (znak zapytania lub pędzel) albo skleić ze sobą dwie strony kart. Można wybrać odpowiedni poziom trudności lub grać ze wszystkimi kartami. Karty zadań nie posiadają podziału na poziomy trudności. Odpowiedzi znajdują się na kartach
Napisy: Instrukcja i przebieg gry: Potrzebne będą pionki, kostka do gry, kartki i kredki. Wycięte karty kładziemy na planszy. Gracze wpisują imiona do wydrukowanej tabeli wyników. 1. Uczestnicy stawiają pionki na polu START. 2. Zaczyna osoba, która na początku wyrzuci największą ilość oczek. Następna kolejka przechodzi na osobę po prawej stronie od zaczynającego. 3. Osoba, która pierwsza dotrze do mety zdobywa 50 pkt, które wpisywane są do tabeli wyników. Pola z pytaniami i zadaniami: Jeśli gracz stanie na polu oznaczonym znakiem zapytania lub pędzla, losuje kartę z tym symbolem. Kartę należy przeczytać na głos całej grupie. Stając na polu ze znakiem zapytania, po wylosowaniu karty i odpowiedzi na pytanie, gracz po prawej stronie od odpowiadającego sprawdza poprawność odpowiedzi odwracając kartę. Za dobrą odpowiedź gracz otrzymuje 10 pkt. Za złą, cofa się o 2 pola. Stając na polu ze znakiem pędzla losujemy kartę z zadaniem. Gracz ma max. 2 min. na jego wykonanie, chyba że na karcie napisane jest inaczej.O poprawności wykonanego zadania decydują pozostali gracze głosowaniem. Za zaliczone zadanie gracz otrzymuje 10 pkt, w przeciwnym razie czeka jedną kolejkę. Koniec gry: Gdy pierwsza osoba dotrze do mety, pozostali gracze również przerywają grę. W tabeli dopisywane są punkty za dotarcie do mety: 1 miejsce - 50 pkt, 2 miejsce - 40 pkt., 3 miejsce - 30 pkt., 4 miejsce - 20 pkt, 5 miejsce - 10 pkt. Gracze zliczają wszystkie punkty zdobyte w czasie rozgrywki. Grę wygrywa gracz z największą liczbą punktów
Strona zawiera połowę planszy, składającej się z różnokolorowych pól. Na niektórych polach są znaki zapytania i znaki pędzli. Widzimy napis meta i start.  Planszę ozdabiają dzieła sztuki.
Strona zawiera drugą połowę planszy, składającej się z różnokolorowych pól. Na planszy są pola, gdzie należy położyć karty pytań i karty zadań. Na niektórych polach są znaki zapytania i znaki pędzli. Planszę ozdabiają dzieła sztuki.
Strona zawiera 2 identyczne szablony tabeli wyników. Tabela ma miejsce na wpisanie imion graczy. W kolejnych wierszach jest miejsce na punkty. Na dole jest miejsce, aby zsumować punkty.
Strona zawiera 12 kart pytań: I stopień - podstawowy. 1. Kolaż (fr. collage) to: a) cyklista b) rodzaj rzeźby c) obraz z kawałków papieru (poprawna odp.: c) 2. Pablo Picasso był: a) malarzem b) muzykiem c) pisarzem (poprawna odp: a) 3. Który z tych znanych przedstawicieli ekspresjonizmu odciął sobie ucho? a) Paul Gaugin b) Vinvent Van Gogh c) Edward Munch (poprawna odp. b) 4. Jak nazywa się ten obraz Vincenta Van Gogha? Na obrazie widzimy żółte kwiaty w wazonie. a) Tulipany b) Gwiaździsta noc c) Słoneczniki (poprawna odp.: c) 5. Przedstawione dzieło jest zrobione techniką: a) kolażu b) malarstwa olejnego c) sitodruku (poprawna odp.: a)  6. Jaki artysta namalował obraz z zegarami? a) Zdzisław Beksiński b) Wojciech Siudmak c) Salvador Dali (poprawna odp.: c) 7. Przedstawicielem którego kierunku był Pablo Picasso? a) fowizmu b) kubizmu c) dadaizmu? (poprawna odp.: b) 8. Jaką słynną aktorkę namalował Andy Warhol? a) Elizabeth Taylor b) Marilyn Monroe c) Marlene Dietrich? (poprawna odp.: b) 9. Jak nazywa się ten obraz? a) Czerwony pokój b) Krzyk c) Portret Gali (poprawna odp.: b) 10. Jak Marcel Duchamp nazwał swoje dzieło? a) Fontanna b) Żelazko c) Młynek do kawy (poprawna odp.: a) 11. Andy Warhol był przedstawicielem którego kierunku sztuki w XX wieku? a) Land Artu b) Surrealizmu c) Pop Artu (poprawna odp.: c) 12. Nazwa kierunku dadaizm prawdopodobnie pochodzi od a) słów dziecka "da da" b) nazwy egzotycznego ptaka c) nazwiska artysty (poprawna odp.: a)
Strona zawiera 12 kart pytań: II stopień - średniozaawansowany. 1. Salvador Dali za największą inspirację swoich dzieł uważał a) naturę b) sny c) ludzi (poprawna odp.: b) 2. To zabawne przedstawienie Mona Lisy jest dziełem a) dadaistycznym b) ekspresjonistycznym c) kubistycznym (poprawna odp.: a) 3. Jakimi założeniami NIE kierowali się dadaiści? a) obalanie istniejących zasad b) posługiwanie się dowcipem c) inspirowanie się sztuką antyku i renesansu (poprawna odp.: c) 4. Kto namalował ten obraz?  a) Andre Derain b) Pablo Picasso c) Tadeusz Makowski (poprawna odp.: c) 5. Alberto Giacometti był: a) malarzem b) rzeźbiarzem c) muzykiem (poprawna odp.: b) 6. Czego NIE znajdziemy w sztuce fowistów? a) nietypowych kolorów b) użycia światłocienia c) płaskich plam barwnych (poprawna odp.: b) 7. Najbardziej znanym artystą tworzącym w technice kolażu był: a) Henri Matisse b) Paul Klee c) Max Ernst (poprawna odp.: a) 8. Action Painting polega na: a) rozbryzgiwaniu farby na płótnie b) odbijaniu części ciała c) tworzeniu dzieła korzystając z różnych technik (poprawna odp.: a) 9. Przedstawione dzieło jest zrobione techniką a) kolażu b) ambalażu c) asamblażu (poprawna odp.: b) 10. Kto jest twórcą obrazu "To nie jest fajka"? a) Rene Magritte b) Wasil Kandinski c) Henri Matisse (poprawna odp.: a) 11. Jak nazywa się ten obraz? a) Syn Człowieczy b) Panny z Avignon c) Kuszenie św. Antoniego (poprawna odp.: b) 12. Jaki polski artysta namalował ten obraz? a) Zdzisław Beksiński b) Wojciech Siudmak c) Tadeusz Kantor (poprawna odp.: a)
Strona zawiera 12 kart pytań: III stopień - zaawansowany. 1. Który z tych artystów przyjaźnił się z Vincentem Van Goghiem i malował mieszkańców Polinezji? a) Paul Gauguin b) Paul Klee c) Henri Matisse (poprawna odp.: a) 2. Autorem tego obrazu jest: a) Salvador Dali b) Wojciech Siudmak c) Zdzisław Beksiński (poprawna odp.: b) 3. Który z podanych artystów był znany z posługiwania się techniką body painting? a) Allan Kaprow b) Duane Hanson c) Yves Klein (poprawna odp.: c) 4. Kto jest twórcą happeningu muzycznego "4 minuty i 3 sekundy ciszy"? a) John Cage b) Tadeusz Kantor c) Robert Smithson (poprawna odp.: a) 5. Sztuka ready-made polega na: a) podniesieniu do rangi sztuki zwykłych przedmiotów b) stworzeniu od podstaw danego przedmiotu c) malowaniu popularnych produktów spożywczych (poprawna odp.: a) 6. Twórcą tego fowistycznego obrazu jest: a) Edvard Munch b) Andre Derain c) Paul Gauguin (poprawna odp.: b) 7. Jak nazywa się odcień żółtego, często stosowany przez Vincenta Van Gogha? a) żółć szafranowa b) ochra c) żółć chromowa (poprawna odp.: c) 8. "Pozorny realizm" to określenie odnoszące się do sztuki: a) fowistycznej b) dadaistycznej c) surrealistycznej (poprawna odp.: c) 9. Ten opakowany budynek jest przykładem a) Pop Artu b) Land Artu c) sztuki ready-made (poprawna odp.: b) 10. Tadeusz Kantor był nie tylko malarzem Znany był także z bycia: a) muzykiem b) pisarzem c) reżyserem (poprawna odp.: c) 11. Ten obraz namalował a) Marcel Duchamp b) Max Ernst c) Alberto Giacometti (poprawna odp.: b) 12. Happeningu NIE charakteryzuje a) ulotność b) improwizacja c) powtarzalność (poprawna odp.: c)
Strona zawiera 12 kart zadań. 1. Opisz emocje, które towarzyszyły artyście przy tworzeniu tego dzieła. 2. Na kartce, używając kredek, przedstaw kolory, które zostały użyte na tym obrazie. Zastanów się, czy kolory są radosne, czy smutne. 3. Gdyby ten obraz miał być pogodą, to jaką by był? Bez mówienia w kilku ruchach pokaż, co w taką pogodę można robić. 4. "To nie jest fajka". Skupiając się na kształcie fajki, pomyśl, co by to mogło być. Za pomocą mowy ciała, pokaż innym, czym zastąpiłeś/aś fajkę. 5. Wybierz przedmiot, który jest w zasięgu Twojego wzroku i przy jego pomocy odegraj krótką scenkę teatralną. 6. Używając kredek spróbuj szybko narysować dziwne stworzenie, coś co mogłoby pojawić się w Twoich snach lub po prostu jest nie z tego świata. 7. Inspirując się obrazem powyżej, stwórz krótki utwór muzyczny. Możesz śpiewać, klaskać, szurać lub pukać. 8. W czasie nie przekraczającym 30 sekund narysuj na kartce jak największą ilość oczu. 9. Artyści kubistyczni przedstawiali świat, używając figur geometrycznych. Narysuj dowolny przedmiot w stylu kubistycznym. 10. Jackson Pollock tworzył używając techniki action painting. Spróbuj w kilku ruchach pokazać jak artysta mógł poruszać się podczas malowania. 11. Alberto Giacometii rzeźbił postacie o wydłużonych i wąskich ciałach. Używając kilku kresek narysuj podobną postać. 12. W kilku ruchach pokaż emocje, które wywołuje w Tobie ten obraz.
Strona zawiera 12 rewersów kart zadań z symbolem pędzla.
Strony zawierają każda po 12 rewersów kart pytań z symbolem znaku zapytania.
Strony zawierają każda po 12 rewersów kart pytań z symbolem znaku zapytania.
Strony zawierają każda po 12 rewersów kart pytań z symbolem znaku zapytania.

Zobacz jak się bawiliśmy - galeria zdjęć

Na czym polega wartość warsztatów

Wartość warsztatów podkreślają opinie uczestników, którzy nie kryją satysfakcji z udziału oraz mają nadzieję, że w przyszłości będą mogli to powtórzyć:

Bardzo podobało mi się na warsztatach, a najbardziej na teatralnych. Chciałabym tu jeździć co tydzień.

Na zajęciach teatralnych można było wyrazić emocje, zajęcia plastyczne Pop Art., robienie obrazów i można było określić uczucia w tych obrazach.

Pozytywną opinię dla naszego projektu wystawiają także opiekunowie grup:

Tego typu projekty są bardzo ważne i potrzebne. Dzieci powinny zapoznawać się z elementami sztuki XX wieku. Dzieci zapamiętały bardzo dużo z wykładów i mówiły o tym w szkole przy okazji różnych lekcji. Zajęcia były dla nich bardzo inspirujące i pozwoliły im poszerzyć perspektywę dotyczącą sztuki, ale również samego procesu tworzenia. Można powiedzieć, że wiedza, którą zdobyły otworzyła im głowę na nowe techniki tworzenia, odejście od klasycznych form przedstawiania. Stały się również bardziej kreatywne i odważne w procesie tworzenia. Ułatwi to zajęcia z plastyki w szkole. Dziękujemy!

Warsztaty były prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym oraz metodycznym. Dzieci z wielkim entuzjazmem podchodziły do proponowanych im zadań – mogły wykazać się kreatywnością oraz ćwiczyły umiejętność pracy zespołowej. Poznanie różnych dziedzin sztuki, form jej wyrażania, pozwala na otwarte, refleksyjne postrzeganie otaczającej rzeczywistości. Tegoroczne warsztaty są kolejną edycją, w której miałam przyjemność uczestniczyć wraz z kolejną grupą uczniów. Myślę, że jest to bardzo wartościowa propozycja edukacyjna, która powinna być kontynuowana. Dzieci uczą się wyrażać swoje uczucia i emocje poprzez sztukę.

My ze swojej strony dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a osobom prowadzącym warsztaty i prelekcje za ich merytoryczne i bardzo profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia edycja tego świetnego projektu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Centrum
Twórczości
Dziecka

Jesteśmy organizacją pozarządową i od ponad 20 lat realizujemy projekty kulturalne kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszą misją jest tworzenie przestrzeni, w której dostęp do kultury ma każde dziecko, gdzie wspierany jest rozwój osobowości i kreatywności młodego pokolenia, a sztuka służy do odkrywania świata szlachetnych wartości.
Kontakt

ul. Kuźnicza 29a, II piętro
50-138 Wrocław
NIP 897-167-91-68
Telefon: 661 136 434

 

Poniedziałek 11:00-19:30
Wtorek 12:00-19:30
Środa 10:00-19:00
Czwartek 12:00-20:00

Strona jest własnością Fundacji Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
homeapartmentheartstareyefile-emptygraduation-hatlicensepicturebookuserusersbubbleselectsmileclockmagnifiermenulist linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram