Top

Warsztaty dla grup zorganizowanych


Organizujemy warsztaty artystyczne, zgodne z podstawą programową na wszystkich etapach edukacji. Propozycja skierowana jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz liceów.
Proponujemy warsztaty jednomodułowe (np. teatralne) lub wielomodułowe (np. teatralno-plastyczne, teatralno-ruchowo-plastyczne), które mogą odbywać się jednorazowo lub cyklicznie. W przypadku warsztatów cyklicznych na zakończenie oferujemy pokaz finałowy dla rodziców i nauczycieli, podczas którego dzieci zaprezentują efekty pracy w formie etiud teatralnych, ruchowych, muzycznych oraz prezentacji prac plastycznych (w zależności od wybranego typu warsztatów).

Poznaj recenzje naszych warsztatów dla klas! Nie ma lepszej rekomendacji niż rekomendacja od zadowolonych pedagogów Czytaj więcej

RODZAJE WARSZTATÓW: