Top

Rekomendacje


Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka działa we Wrocłwawiu od ponad 20 lat. Na przestrzeni tych lat fundacja wspólpracowała z szeregiem instytucji, ośrodków, szkół i grup nieformalnych. Zapoznaj się z rekomendacjami i opiniami niektórych z nich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Europejska Stolica Kultury

Fundacja Iskierka
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Uniwersytet Śląski w Katowicach, prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Nauczyciele