Top

ABC Sztuki XX wieku


ABC sztuki XX wieku to cykl bezpłatnych warsztatów artystycznych, które wykorzystując nowoczesne metody edukacji nieformalnej, pozwalaja dzieciom zapoznać się z najważniejszymi kierunkami, twórcami i zjawiskami sztuki XX wieku oraz tworzyć własne dzieła sztuki nowoczesnej. Warsztaty teatralno-plastyczne opierają się na atrakcyjnych metodach pracy (w dziedzinie teatru działania z pogranicza performance’u i happeningu, w dziedzinie plastyki – instalacje, formy przestrzenne). Istotnym elementem warsztatów jest współdziałanie – dzieci pracują w grupach z aktywnym udziałem nauczycieli i opiekunów.

W projekcie w 2019 roku wzięło udział 12 klas. Każda klasa  uczestnicząca w projekcie wzięła udział w cyklu trzech spotkań (trzykrotnie gościła w naszej organizacji). Pierwsze zajęcia odbyły się w czerwcu, kolejne w okresie wrzesień-listopad 2019.
Łącznie w projekcie wzięło udział 330 dzieci z 9 wrocławskich szkół. 

Każde spotkanie obejmowało:

  • prezentacje multimedialną o artystach, sztuce i zbiorach, czas trwania 30 minut.
  • warsztat plastyczny, na którym dzieci będą poznawały techniki i tematykę poszczególnych kierunków sztuki XX wieku oraz przygotowywały prace plastyczne inspirowane dziełami wielkich twórców. Czas trwania: 60 minut;
  • warsztat teatralny, na którym dzieci będą mogły przygotować krótką prezentację teatralną opartą na zabawie. Czas trwania: 60 minut

 

Tematyka i charakter poszczególnych spotkań:

  • kubizm,fowizm, ekspresjonizm,
  • surrealizm, dadaizm,
  • sztuka po II wojnie światowej, action painting, malarstwo materii, pop art, body painting, happening

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminę Wrocław.